Advertenties

Start werkgroep Nieuwbouwplannen Sorghvliet

19396614_1704768692866565_408526463093100781_n
DRA LOGO UITGESNEDENDinsdagmiddag was de kick off van Een Lief Plekje Grond, een prachtig plan wat naar aanleiding van het ontwerpfestival in 2016 is gemaakt om van de bestaande complexen van huurwoningen en bejaardenwoningen (Sorghvliet) een door de samenleving gedragen wooncomplex te creëren met als doel Andijkers langer (en gelukkiger) zelfstandig te laten wonen op hun eigen dorp.

Bijna een jaar geleden alweer, dat ontwerpfestival. Tussentijds heeft wooncorporatie Het Grootslag niet stilgezeten maar het kost nou eenmaal enorm veel tijd, overleg en aandacht om überhaupt het bestaande plan, gebaseerd op de uitkomsten van het drukbezochte ontwerpfestival, te vertalen naar een concrete aanvraag voor een bestemmingsplan.

De geschetste tijdslijn voor de ontwikkeling van de plannen is als volgt.

  • • In 2016 is begonnen met de herhuisvesting van de bewoners die in de bestaande huurwoningen wonen.
  • • Medio 2017 is het plan als bestemmingsplan ingediend bij de gemeente en worden volop afspraken gemaakt met belanghebbende partijen. Dat gaat niet vanzelf en er zijn vele overheidshobbels te nemen over zaken als de verkoop van het huidige Omringpand aan de woningcorporatie.
  • • Als dat volgens planning verloopt kan in 2019 gestart worden met de bouw van de appartementen op de plek van de te slopen huurappartementen. Deze zouden dan in 2020 kunnen worden opgeleverd waarna ook de gezamenlijke tuin opgestart kan worden.
  • • In 2021 kan dan worden begonnen met de ontwikkeling van het sociale hart van het plan, de zorgappartementen en de centrale kas.

Dat betekent niet dat de werkgroepen, de kurk waarop dit project drijft, achterover kunnen leunen tot in 2021 of 2022 het allerlaatste likje verf is aangebracht. Nee, al ver voor die tijd -zeg 2020- moet al zijn nagedacht over de wensen, eisen, inrichting en het onderhoud van de gezamenlijke tuin en dierenweide en over het gewenste sociale hart, wat gaat daar gebeuren, wat kan en wat kan niet. En hoe gaan we dat dan allemaal financieel onderbouwen?

En hier komt u om de hoek, de gewone betrokken Andijker die hier wel een rol in zou willen spelen. Want dat is wat het project zo bijzonder maakt, de pijlers bestaan uit Andijkers die hier tijd voor vrij willen maken waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande initiatieven en organisaties. Dat is een nogal ruimhartige omschrijving en daarom zijn er drie werkgroepen in het leven geroepen waarvoor mensen zich kunnen opgeven.

  • • Werkgroep Tuin: bijvoorbeeld tuiniers, dierenliefhebbers, fruittovenaars enz.
  • • Werkgroep Algemene ruimte: bijvoorbeeld fitness/gymliefhebbers, workshopsgevers, computeraars enz.
  • • Werkgroep Sociaal hart: deze zoekt de samenwerking met verschillende partijen om bijvoorbeeld lezingen, kerkdiensten, workshops of muziekuitvoeringen te organiseren.

Natuurlijk hoeven de werkgroepleden het wiel niet helemaal alleen uit te vinden, er komt ondersteuning vanuit verschillende hoeken (Omring, Wijkteam, gemeente Medemblik en ook Het Grootslag). Maar zeker is wel dat we met deze unieke vorm van samenwerking iets heel moois kunnen neerzetten.

Een echt lief plekje grond waar we trots op kunnen zijn.

Ondergetekende is al superenthousiast en heeft zich opgegeven voor de werkgroep Tuin.

Nu u nog!

Edith Hartog
Dorpsraad Andijk

Advertenties