Advertenties

MVO Proud Partner-keurmerk voor Intermaris

image
Dinsdag 30 mei ontving Intermaris tijdens een MVO-bijeenkomst voor publieke werkgevers een Proud Partner-keurmerkschildje. Een kroon op het werk van de Hoornse woningcorporatie, die haar maatschappelijke hart durft te laten spreken. Meerdere medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken bij of voor de corporatie.

De bijeenkomst stond in het teken van de Banenafspraak. Publieke en semipublieke werkgevers hoorden – onder andere van lid RvB UWV Fred Paling – meer over hun rol en de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Met de Banenafspraak wordt er verwacht dat werkgevers inspanningen leveren en deze groep werkzoekenden aan het werk helpt. In het bedrijfsleven gaat dit beduidend beter dan bij de publieke en semipublieke organisaties. Om daar verandering in aan te brengen hoorden de genodigden van ervaren werkgevers wat zij zelf kunnen doen. Hoe ze dit kunnen aanpakken en met welke eenvoudige stappen je hier een start mee maakt.

Intermaris heeft 6 medewerkers in eigen dienst en zorgt met de uitbesteding van diensten, zoals groenonderhoud en schoonmaak, voor nog eens 4,5 fte aan werk. Cees Tip, directeur-bestuurder Intermaris: “Als woningcorporatie zien wij dat voor veel inwoners in onze regio zaken als werk of een andere nuttige dagbesteding niet vanzelfsprekend is. Zij hebben hulp nodig om dit te organiseren. Wij vinden het vanzelfsprekend, en zelfs aan onze stand verplicht, om hieraan ook ons steentje bij te dragen. Net als alle andere medewerkers is ook iedere medewerker met een arbeidsbeperking er gewoon één van ons.”

Advertenties