Advertenties

PvdA-motie mogelijkheden voor nachtopvang bij "De Tulp" in Andijk toch nog aangenomen

image
De raad van de gemeente Medemblik heeft gisteravond uiteindelijk unaniem een motie aangenomen waarin het College wordt verzocht de mogelijkheden voor nachtopvang voor dementeren bij zorgboerderij "De Tulp" in Andijk te onderzoeken. Het initiatief van de PvdA wordt daarmee beloond, maar de weg daar naartoe verdiende gisteravond zeker niet de schoonheidsprijs.

Al lange tijd maakt PvdA -fractielid Dirk Kuipers zich sterk voor de situatie bij de Tulp. Na eerst enige tijd geleden een bespreeknotitie ingediend te hebben, volgde gisteravond een motie. De motie werd mede ondersteund door alle partijen met uitzondering van de coalitie partijen CDA, Gemeentebelangen en D’66. Tijdens de beraadslagingen leken CDA en GB positief kritisch te zijn en was D’66 afwijzend.

Toen ook nog de wethouders Tigges (eerder op de avond overleefde hij een motie van afkeuring over zijn stemgedrag inzake de HVC-kwestie) en Nederpelt een negatief advies gaven over de motie, was het spel op de wagen. Daar waar het college en de coalitie klaarblijkelijk eenvoudig over bestemmmingsplanwijzigingen heenstappen bij bijvoorbeeld Mol Freesia en Vlaming, bestond er weinig bereidheid om medewerking te verlenen. Wethouder Tigges verschool zich voortdurend achter de rol van de provincie, terwijl volgens Kuipers niet de provincie maar de gemeenteraad aan zet is. Wethouder Nederpelt vond dat er genoeg opvangmogelijkheden in de regio waren en drukte zich erg ongelukkig uit de nachtopvang en de rol van mantelzorgers; dit laatste tot woede van de heer Kuipers.

De coalitie vroeg vervolgens bij monde van de heer Geert Mosch van D’66 om schorsing voor overleg met de coalitiepartijen. Tot grote verbazing kwamen de partijen na de schorsing terug met de mededeling dat men de motie van de PvdA e.a. niet zou steunen en dat men een eigen motie wilde gaan indienen, die nog geschreven bleek te moeten worden. Vervolgens rolden de partijen over elkaar heen van onbegrip en ongeloof. Dit was nog nooit vertoond, want wilde de coalitie nu met een eigen motie de credits krijgen? Aanvankelijk was er geen bereidheid om met de indieners van de oorspronkelijke motie in onderhandeling te gaan, maar uiteindelijk werd opnieuw geschorst en kwam na lang beraad een aangepaste motie uit de hoge hoed en wordt nu toch naar mogelijkheden voor nachtopvang bij "de Tulp" in Andijk gezocht.

De opstelling van de coalitiepartijen gaf na afloop van de raadsvergadering nog lang stof tot napraten en nadenken en zal waarschijnlijk zijn vervolg krijgen in het eerstvolgende presidium. Deze actie heeft zeker geen goed gedaan aan de onderlinge politieke verhoudingen in de gemeenteraad van Medemblik.

Advertenties