Advertenties

‘Wethouder wil niet in gesprek met Dorpsraad Abbekerk over verplaatsbare mantelzorgwoningen’ – PvdA stelt vragen

Wognum  APB – De PvdA-fractie Medemblik heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W nu blijkt dat de wethouder niet in gesprek wil met de Dorpsraad Abbekerk over een burgerinitiatief ‘Verplaatsbare mantelzorgwoningen’.

Door een tweetal inwoners van Abbekerk, deel uitmakend van het bestuur van de Dorpsraad Abbekerk, is enkele jaren geleden een burgerinitiatief ontstaan om de komen tot de aanleg van verplaatsbare mantelzorgwoningen. Er is veel expertise opgedaan bij bouwbedrijven, gemeenten, Kenniscentrum Wonen en Zorg en er heeft vier keer een gesprek plaatsgevonden met ambtenaren van de gemeente Medemblik.

Na 3 jaar had de werkgroep de indruk niet verder te komen en verzocht om een onderhoud met de wethouder die onder andere Zorg in zijn portefeuille heeft, de heer Nederpelt. Op verschillende manieren is gepoogd om een tot een gesprek met de wethouder te komen: via het bestuurssecretariaat, via een email, via een presentatie in het gemeentehuis, niets hielp.

Volgens de informatie weigerde de wethouder contact. Hierover is de nodige irritatie ontstaan en afgelopen woensdag was de wethouder aanwezig in de vergadering van de Dorpsraad Abbekerk. De tendens van zijn opmerking was, dat er voldoende gekwalificeerde ambtenaren zijn en dat hij geen behoefte had aan een gesprek met de werkgroep.

Er is al een regionale werkgroep die zich daarmee bezig houdt en aan andere werkgroepen op dit terrein heeft de wethouder geen boodschap! Hierover ontstond bij de aanwezigen ook de nodige onvrede. De PvdA Medemblik heeft de volgende vragen ingediend:

  • Is het college inhoudelijk bekend met de initiatieven van deze lokale werkgroep, die veel kennis heeft op dit gebied?
  • Bent u van mening dat dit lokale initiatief is kan worden gezien als vorm van “Burgerparticipatie?“  Zo nee, hoe typeert u dit initiatief dan?
  • Heeft uw college als gedragslijn, dat verzoeken om een gesprek met een lid van het college vaak afgewezen kunnen worden?  Zo ja, wat is in dit geval daarvoor uw argumentatie geweest en heeft u dit als zodanig ook beargumenteerd naar de aanvrager teruggekoppeld? Zo nee, waarom is dan niet aan dit verzoek tegemoet gekomen en deelt het college daarmee dus de opvatting van wethouder Nederpelt?
  • Is het college van B&W van de gemeente Medemblik bereid ervoor te zorgen dat het gesprek tussen wethouder Nederpelt en de werkgroep Abbekerk alsnog plaatsvindt? Zo ja, op welke termijn kan dit gesprek gaan plaatsvinden? Zo nee, wat is daarvoor als College uw argumentatie?
Advertenties