Advertenties

PWF Medemblik stelt aanvullende vragen over HVC-directeur

imageOp 31 maart heeft de fractie van Progressief West-Friesland schriftelijke vragen gesteld m.b.t. de salariëring van de HVC directeur. “Dat is vandaag twee weken geleden en ik hoop vandaag nog antwoord te krijgen,”zegt Siem Zeilemaker, fractievoorzitter van PWF, “overigens weer bijzonder dat wij enkele antwoorden vandaag al in de krant konden lezen.

Uit deze antwoorden blijkt dat de vertegenwoordiger van het CAW, de heer Vincent Reus, door de knieën, door de bocht of anderszins ‘omgegaan’ is en heeft ingestemd met het (te) hoge salaris. Mede naar aanleiding hiervan hebben wij aanvullende vragen gesteld aan het College van B en W.”

PWF wil weten wat de opdracht was die de heer Reus heeft meegekregen vanuit het CAW-bestuur richting de aandeelhoudersvergadering van de HVC en of die opdracht unaniem was. De progressieve Westfriezen willen ook weten of Reus hiertoe gemachtigd was hiervan af te wijken. Als dat niet het geval is, wat betekent dit voor de positie van dhr Reus binnen het CAW-bestuur?

Aan wethouder Tigges de vraag of hij bereid is de positie van Reus, als vertegenwoordiger van het CAW binnen de aandeelhoudersvergadering van de HVC, over te nemen? Zo niet, waarom niet?

”Bent u bereid te onderzoeken wat de gevolgen voor Medemblik zijn van uittreding uit, dan wel opheffing van het CAW, waardoor Medemblik zelf vertegenwoordigd kan zijn in de aandeelhoudersvergadering van de HVC?”, is de volgende vraag. Zeilemaker vraagt ook het verslag van de betreffende CAW-vergadering ter inzage aan de raad en pers verstrekken.image

Advertenties