Advertenties

PvdA Medemblik stelt vragen n.a.v. onderzoek EFDRIE en GWT Medemblik

Wognum | APB – Bert de Jong, fractievoorzitter van PvdA Medemblik heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W van de gemeente Medemblik naar aanleiding van het onderzoek van EFDRIE en die van GWT Medemblik naar de informatieverstrekking over aanvragen van gehandicaptenparkeerkaarten en –plaatsen.

Onderzoek EFDRIE
Zo wil de PvdA-fractie weten of het college bekend is met de inhoud van het rapport van EFDRIE en de specifieke constateringen met betrekking tot de gemeente Medemblik zoals met betrekking tot de hoogste legeskosten in vergelijk met de genoemde omliggende 7 gemeenten voor de behandeling van de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart.

Aanzienlijk verschil legeskosten
De Jong wil ook weten het waardoor het aanzienlijke verschil t.o.v. de overige gemeenten in West-Friesland wordt veroorzaakt.

Zo kost de behandeling van een aanvraag voor een parkeerkaart bij de gemeente Medemblik € 67,20, maar bij de gemeente Stede Broec € 19,25.

Website aanpassen
Verder wordt het college ook gevraagd of het bekend is met de voorwaarden over de informatievertrekking voor dergelijke aanvragen. De informatie over een gehandicaptenparkeerkaart op de gemeentelijke website blijkt niet te voldoen aan de voorwaarden en die informatie is tevens niet toereikend en zorgt ook nog eens voor verwarring door twee verschillende beleidsregels met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen. De Jong wil weten op welke termijn de informatie op de website wordt aangepast, conform de voorwaarden en wanneer de verwarring t.a.v. twee verschillende beleidsregels wordt opgeheven.

Informatie op één plek
Ook wil de PvdA weten wanneer de informatie over de gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats gebundeld wordt en overzichtelijk op één plek op de website terug te vinden is, dat is nu over verschillende pagina’s verdeeld.

Els van den Bosch van de CDA Medemblik reageerde op de Facebookpagina van GWT Medemblik op het artikel: “Zowel voor de gehandicaptenparkeerkaart als plaats wordt bewust niet gekozen voor een kostendekkend tarief. Dit heeft de gemeenteraad zo besloten. De leges waren fors. Dit had diverse oorzaken zoals directe kosten voor uitvoering en beoordeling door diverse afdelingen.”

Van den Bosch meldde tevens dat de gemeentelijke organisatie voor 2017 heeft gekozen voor een andere verrekening.

Per 2017 is dit geworden:

  • Inrichten gehandicaptenparkeerplaats € 80 (was € 230)
  • Wijzigen onderbord € 32 (was € 109)
  • Verplaatsen € 80 euro (was € 120)
  • en dat – dankzij een unaniem aangenomen motie van het CDA – de leges worden terugbetaald bij weigering van een individuele gehandicaptenparkeerplaats.
Advertenties