Advertenties

Els van den Bosch: ‘Dit leverde ik aan voor het CDA-verkiezingsprogramma’ – Het leren en zingen van het Wilhelmus op scholen

imageAls het aan het CDA ligt, dan leren kinderen weer het Wilhelmus op school en zingen ze dat staand. CDA-leider Buma gaat voor het torentje, zei hij vorige week in De Telegraaf.  En als hij daar zit, wil hij inzetten op een herstel van normen en waarden in Nederland. Daar maakt het leren en het zingen van ‘s lands volkslied “Het Wilhelmus” deel van uit. “Dit punt leverde ik aan voor CDA-verkiezingsprogramma”, meldt Els van den Bosch op social media.

Zaterdag 10 september kwamen duizend CDA-leden uit het hele land in de Kromhouthal in Amsterdam bijeen voor de grootste brainstormsessie uit de CDA-geschiedenis. Ook vanuit West-Friesland en met name uit Andijk kwamen CDA-leden.“De dag was een groot succes, zowel wat betreft de opkomst als de uitkomst.”, vertelt Els van den Bosch desgevraagd. Els is CDA-raadslid in de gemeente Medemblik.

image“Voor deze bijeenkomst heb ik ingediend, dat ik “Herdenken en Vieren” erg belangrijk vind. Waardevolle tradities, vaak hoort daarbij het zingen van het Wilhelmus, liefst nog met de toevoeging van het 6e couplet. Dat je dan gaat staan, is niet meer dan fatsoenlijk en eerbiedig.”

Er wordt door een aantal andere partijen nogal smalend hierover gedaan maar er is een tijd geweest dat de publieke omroepen de tv-avond afsloten met het Wilhelmus. Vandaag de dag is het o.a. Radio 5 nog die ‘s ochtends de uitzendingen opent met het ten gehore brengen van het volkslied.

Het staats-volkslied wordt traditioneel gespeeld bij de ontvangst van een staatshoofd, bij het eren van de overwinnaar van een internationale sportwedstrijd en bij soortgelijke min of meer plechtige gelegenheden.

In veel landen wordt het volkslied op scholen gespeeld voordat de lessen beginnen. Ook wordt in veel landen het volkslied ten gehore gebracht op de nationale radio, bijvoorbeeld aan het begin en het einde van de dag. Vroeger werd dit ook op de Nederlandse radio gedaan: de dag werd dan afgesloten door het Wilhelmus.

Het is gebruikelijk dat de luisteraars afkomstig uit het land waarvan het volkslied gespeeld wordt, opstaan en meezingen tijdens het spelen en dat militairen in correct uniform salueren.

Buitenlanders zingen niet mee met het volkslied van een ander land. In een aantal landen is het de gewoonte dat staatsburgers hun rechterhand op hun hart leggen.

Een volkslied is een lied dat dienstdoet als volks- of staats-symbool voor een volk of natie, al dan niet samenvallend met of in een staatkundig verband. Binnen een aldus opgevatte categorie kan ook een volk of natie zonder eigen staat of met autonomie een eigen volkslied hebben, net als een regio of zelfs een stad of dorp,

Sommige volksliederen zijn oudere strijdliederen maar werden pas later officieel volkslied. Het Wilhelmus is daar een goed voorbeeld van: hoewel het als oudste volkslied ter wereld geldt, werd het lied pas in 1932 officieel het Nederlandse volkslied.

Eerste couplet Zesde couplet
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’ aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

image

Handschrift Brussel, oudste nog bestaande publicatie van het Wilhelmus. Marnix van St Aldegonde wordt op de rechter pagina genoemd als auteur van het lied en "excellent poëet". Foto: Koninklijke Bibliotheek België (Kon. Bibl. hs. 15662)

image

image
"Wilhelmus" door Adrianus Valerius in "Nederlandtsche Gedenck-Clanck", 1626

Advertenties