Advertenties

Stemmen bij volmacht – Kiezerspas: hoe gaat dat? | #TK2017 Tweede Kamerverkiezingen 2017

Nog een kleine twee weken te gaan en Nederland gaat naar de stembus! Woensdag 15 maart 2017 worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. U kunt op die dag kiezen welke partij namens u deel mag uitmaken van de regering in Den Haag, om uw belangen te vertegenwoordigen.

Stemmen is uw democratisch recht. Om te stemmen hoeft u nooit erg ver van uw woning te gaan. Er zijn in elke dorpskern van Medemblik stembureaus te vinden. Welk bureau u kunt bezoeken staat aangegeven op uw stempas. Binnenkort ontvangt u de stempas in huis, plus een lijst met partijen en verkiesbare personen.

Inwoners van Medemblik die op 30 januari stonden ingeschreven in de basisregistratie personen en ouder zijn dan 18 jaar, mogen stemmen. Kiezers ontvangen op 24 februari de stempas. De kieslijsten worden tussen 3 en 7 maart bezorgd.

Stemmen bij volmacht

Als u verhinderd bent op 15 maart, kunt u iemand anders in uw plaats laten stemmen. Daarvoor is het noodzakelijk dat u tot uiterlijk 10 maart een schriftelijk verzoek indient bij afdeling Burgerzaken. Als u dan al de stempas in huis heeft, kunt u die meenemen. Formulieren voor zo’n schriftelijk verzoek liggen bij Burgerzaken en kunt u vinden op de website. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt degene die u machtigt een volmachtbewijs. U kunt het ook eenvoudiger doen door uw stempas te overhandigen aan een andere kiezer in de gemeente Medemblik. Het volmachtsbewijs op de achterzijde van de stempas moet dan wel ingevuld zijn. De gemachtigde dient ook zijn of haar identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau, alsmede (een kopie van) uw legitimatiebewijs. Alleen dan kan de gemachtigde uw stem gelijktijdig met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Kiezerspas

Wilt u zelf uw stem uitbrengen maar bent u niet in de gemeente Medemblik op de dag van de verkiezingen dan kunt u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u zelf in heel Nederland uw stem uitbrengen. U kunt een schriftelijk verzoek doen voor het aanvragen van een kiezerspas tot en met 10 maart. Zelf langs komen kan ook tot en met dinsdag 14 maart tot 12.00 uur. Maak wel eerst een afspraak.

Meer informatie

Meer informatie over deze verkiezingen op 15 maart 2017 vindt u onder Tweede Kamerverkiezingen 2017

Advertenties

2 Reacties

 1. Hallo Medewerker/medewerkster van het Andijker Nieuws,

  De tekst bij de KANDIDATENLIJSTEN voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 in kieskring 11 (Den Helder) geeft in een Toelichting onder het hoofd ‘Stemmen bij volmacht/iemand anders gaat voor u stemmen’ luidt:
  ‘Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf een stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen’.

  Op de Stempas staat echter onder het hoofd ‘Wilt u een andere kiezer uit uw gemeente of openbaar lichaam voor u laten stemmen en heeft u een identiteitsbewijs?’ de volgende tekst:
  ‘Vul dan het volmachtbewijs hiernaast in en geef dit – met een kopie van uw identiteitsbewijs – mee aan degene die voor u gaat stemmen’.
  En onder het hoofd ‘Wilt u een andere kiezer uit een andere gemeente of een ander openbaar lichaam voor u laten stemmen?’ staat
  ‘U kunt bij uw gemeente of openbaar lichaam vragen om iemand buiten uw gemeente of openbaar lichaam voor u te laten stemmen…………’.

  Er wordt dus in beide gevallen bij de Stempas geen voorwaarde gesteld in de zin van ‘Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf een stem uit te brengen,
  dan kunt u iemand anders een volmacht geven’ zoals in de Toelichting. En op grond hiervan zal dan ook controle of men al dan niet ‘in de gelegenheid’ is achterwege kunnen blijven.

  De tekst en inhoud van de Toelichting en de Stempas verschillen dus van elkaar. In het ene geval wordt een voorwaarde gesteld ‘niet in de gelegenheid’, in de andere gevallen niet.
  Eigenlijk zou men dan op grond van de Toelichting, indien men wel in de gelegenheid zou zijn mogelijk geen stem kunnen of mogen uitbrengen en mogelijk een ander niet kunnen of mogen machtigen.

  James van der Gulik

  Like

  • De tekst is door de gemeente Medemblik verspreid…

   Like

Reacties zijn gesloten.