Advertenties

Werkgroep Toegankelijkheid gaat obstakels in kaart brengen | Ervaringsdeskundigen in Andijk gezocht

GWT LogoSlechte toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen kunnen soms voor problemen zorgen voor mensen met een beperking. Om inzicht te krijgen of dit binnen onze gemeente aan de orde is en om welke straten en gebouwen het gaat, wordt een werkgroep samengesteld. De taak van de werkgroep is om goed inzicht te krijgen in eventuele toegankelijkheidsproblemen van openbare ruimte en gebouwen. Andijk is hierbij als pilot-dorpskern gekozen.

VN-verdrag

GWT Andijk 20170118 001Op 7 april 2016 heeft het college van Medemblik het burgerinitiatief van Gerrit van Keulen aangenomen om onderzoek te doen naar toegankelijkheidproblemen bij openbare ruimte en gebouwen. Dit besluit komt weer voort uit het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een beperking dat per 1 januari 2017 in werking is getreden. Het verdrag zorgt ervoor dat mensen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan alle opzichten van de samenleving.

Ervaringsdeskundigen gezocht!

image

Voor de werkgroep in Andijk zoeken we inwoners en ervaringsdeskundigen, dus mensen met een beperking.

imageVerder zal de werkgroep bestaan uit initiatiefnemer Gerrit van Keulen en medewerkers van de gemeente. Wilt u helpen de toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen in Andijk in kaart te brengen en meedenken over oplossingen? Meld u dan aan voor de werkgroep en stuur een e-mail naar Gerrit van Keulen: gwtmedemblik@gmail.com of bellen naar 0228 – 75 18 98 op werkdagen van 13:00 tot 18:00. Voor meer informatie kijk op www.facebook.com/GWToegankelijkheid/ of op www.medemblik.nl/GWToegankelijkheid

  • ✉ GWT Medemblik
  • ✉ Postbus 67
  • ✉ 1619 ZH Andijk
  • ☎ 0228 751 898 alleen op werkdagen van ⌚ 13:00 tot 18:00 uur
  • GWTMedemblik@gmail.com

Degene die zich hebben aangemeld krijgen nadere informatie toegezonden.

Advertenties