Advertenties

Motie ‘rolstoel–buurtbus’ PvdA / CDA NH aangehouden voor nadere bespreking in commissie

GWT LogoHaarlem – De Statenfractie van de PvdA en het CDA in de Provincie Noord-Holland hebben hun vandaag ingediende motie om buurtbussen ook rolstoelpassagiers te vervoeren, aangehouden.

Aanvankelijk gaf de gedeputeerde, mevr. E. Post (VVD) als antwoord dat de vervoerder niets is opgelegd voor het vervoeren van rolstoelgebruikers of dat dit is vastgelegd in de concessie.

2 AVC ZGL 0507Post zegt in haar antwoord richting Staten dat het huidig wettelijk kader geen verplichting oplegt om deze (buurtbussen) rolstoeltoegankelijk aan te bieden. Verder beweert Post dat de wet spreekt over bussen en dat buurtbussen niet als zodanig worden beschouwd omdat die – volgens haar – worden aangemerkt als "auto’s".

De motie is aangehouden; op voorstel van de gedeputeerde wordt deze kwestie besproken in een commissie. Wanneer dat zal plaatsvinden is niet bekend. De indieners van de motie zijn daarmee akkoord gegaan.

Gerrit van Keulen van GWT Medemblik: “Het is jammer dat mevrouw Post gemakshalve voorbijgaat aan het gegeven dat sinds 1 januari het VN-Verdrag inzake rechten voor mensen met een beperking van kracht is. Daarin staat – zonder enig voorbehoud – dat mensen met een beperking recht hebben op openbaar vervoer. Als mevrouw Post zegt enig wettelijk kader kader te missen dan kan zij dat VN-Verdrag hanteren – in hiërarchische zin hoger dan de door haar bedoelde wettelijke kaders – want daarin is ook opgenomen dat de Provincie desnoods de vervoerder ertoe moet bewegen maatregelen te treffen dat het vervoer van rolstoelpassagiers mogelijk wordt!”

Aanpassingen verwijderd

AVC ZGL 0502aw19
”Jammer dat er door de indieners niet gevraagd is wat de bedoeling van Post is om de aanpassingen voor het vervoer van een rolstoelpassagier uit de buurtbussen te verwijderen,” merkt Van Keulen op. “Deze zijn standaard aangebracht. Hierdoor wordt de bus wel ongeschikt gemaakt voor het vervoer van een rolstoelpassagier. Is dat de bedoeling? Dan kan Post de Statenleden melden dat de buurtbussen niet zijn ingericht om rolstoelpassagiers te vervoeren…”

Kijk ook op: Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik

Advertenties