Advertenties

Agenda commissievergaderingen 2 februari | Structureel openhouden Consultatiebureau

 Ouders met (kleine) kinderen zullen het wel gemerkt hebben dat het consultatie-bureau aan de Kleingouw nog steeds "in bedrijf" is. Vorig jaar leidde dat al tot boze reacties van moeders in Andijk en het was dan ook niet vreemd dat de wethouder teruggefloten werd door de gemeenteraad.

Dat resulteerde in het (voorlopig) openhouden van het consultatiebureau. Een formeel besluit daartoe (met het benodigde geld) moet nog wel door de raad genomen worden. Dat gebeurt in de vergadering van 8 maart en voorafgaand wordt dit nog besproken in de commissie Samenleving van 2 februari a.s.!

De agenda + bijlagen voor de vergaderingen van de oriënterende commissies van 2 februari zijn gepubliceerd:

Advertenties