Advertenties

Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid gaat van start

2014-06-12-16.51.42-e1402666698705
Wognum | Andijk – Na een afrondend gesprek tussen gemeente Medemblik en de Dorpsraad Andijk is vandaag overeengekomen dat de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid (GWT) volgende week van start gaat.

Om in kaart te brengen wat er zoal aan uren en kosten zijn in het inventariseren van de toegankelijkheid in prioriteitsgebieden van woonkernen wordt eerst een pilot gehouden in Andijk. In het geval van Andijk is het te onderzoeken prioritietsgebied het gebied dat wordt omgeven door de Middenweg, Sportlaan, Klamp, Klamptweid, Flamingolaan, Murillolaan, Dijkgraaf Grootweg en sluiten weer op de Middenweg.

image
Prioriteitsgebied
Op de kaart het centrum van Andijk met daarin met rood aangegeven het prioriteitsgebied. De zwarte stippen geven schematisch voorzieningen aan, variërend van winkels tot aan huisartsposten, seniorenwoningen, scholen, sportaccommodaties, dorpshuis, verzorgingstehuis, etc, etc, Een prioriteitsgebied van een woonkern is feitelijk dat gebied waar veel voorzieningen zijn in combinatie met andere relevante factoren.

Meer informatie
De werkgroep bestaat uit een aantal burgers die op de een of andere manier beperkt zijn. De werkgroep wordt ambtelijk ondersteund vanuit de gemeente. Binnenkort verschijnt er een persbericht vanuit de gemeente Medemblik waarin precies zal worden aangegeven hoe de GWT te werk zal gaan.

VN-verdrag
De Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid is een initiatief van de Dorpsraad Andijk en is ingegeven doordat de Eerste- en Tweede Kamer het VN-Verdrag heeft aangenomen voor rechten voor mensen met een beperking. Door het indienen van een burgerinitiatief bij de gemeenteraad stemde de raad met dit voorstel in en is het op de agenda gezet. Daar wordt nu middels een pilot uitvoering aan gegeven.

Beperkingen
Het gaat niet alleen om mensen in een rolstoel of op een scootmobiel, maar ook mensen (jong en oud) die slecht ter been zijn maar nog wel kunnen lopen al dan niet met hulp van een rollator, slechtziend, verstandelijk beperkt, etc., etc.

Advertenties