Advertenties

Gemeente Medemblik 51,1% niet-kerkelijk

image

51,1% van de inwoners van de gemeente Medemblik heeft geen kerkelijke of religieuze achtergrond en 48,9% heeft dat wel. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

35,3% is Rooms-katholiek, 1,8% is Nederlands-hervormd, 2,8% Gereformeerd. 3,8% behoort toe aan de Protestantse Kerk Nederland, 1,5% Islam. 16,1% gaat minimaal 1 keer per maand naar de kerk.

Van de volwassen Nederlandse bevolking gaf 50 procent in 2015 aan godsdienstig te zijn. In 2010 was dat nog 55 procent. Van alle kerkelijke gezindten zijn gereformeerden de trouwste kerkgangers.

image

Religie is een belangrijke factor in de samenleving. De religieuze binding wordt vaak in verband gebracht met het participeren in de samenleving, zoals hulp verlenen aan anderen, de inzet als vrijwilliger, het geven aan goede doelen en het stemmen bij verkiezingen (Bekkers en Schuyt, 2010; De Hart, 2014; Putnam en Campbell, 2012; Schmeets, 2015). Veelal komt naar voren dat religieuze personen meer meedoen met de samenleving dan niet-religieuzen. En dat geldt vooral voor protestanten, en daarbinnen vooral degenen die zeggen tot de Protestante Kerk in Nederland (PKN) te behoren, en deels ook gereformeerden (Schmeets, 2015).

Naast de geloofsgroepen is ook de frequentie van het bezoek aan religieuze diensten onderscheidend. Over het algemeen geldt: hoe frequenter, hoe groter de participatie en het vertrouwen in de samenleving.

Religie is ook bevorderlijk voor het welzijn. Zo geven frequente, wekelijkse, bezoekers van religieuze diensten aan meer gelukkig en tevreden te zijn dan degenen die minder vaak naar een dienst gaan (Coumans, 2014). De binding met religie is echter tanende. Als gevolg van de secularisatie (Stark en Iannaccone, 1994; Te Grotenhuis en Scheepers, 2001) en sterkere religieuze diversiteit (Aarts, 2010; Van der Bie, 2009), is het religieuze landschap in Nederland drastisch veranderd.

Door de ontzuiling ontstond er meer diversiteit, en ook de komst van immigranten bracht nieuwe religieuze stromingen met zich mee, zoals de islam. In dit perspectief van grotere diversiteit is ook de samenvoeging in 2004 van de meeste hervormde en gereformeerde kerken, samen met de lutherse kerk, in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) belangrijk.

Advertenties