Advertenties

Burgerinitiatief ‘Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid’


Het college van B&W van de gemeente Medemblik heeft ingestemd met een pilot waarin één woonkern wordt onderzocht met betrekking tot toegankelijkheid, op basis van de faseringen zoals voorgesteld door de initiatiefnemer en stuurt een informatienota hierover naar de raad.

Met de informatienota informeert het college de raad over de inzet en kosten van het burgerinitiatief ‘oprichten en instandhouden gemeentelijke werkgroep Toegankelijkheid’. De raad heeft in haar vergadering van 7 april hierom verzocht.

De Dorpsraad Andijk is blij met dit besluit: “In overleg met de gemeente gaan we begin januari in gesprek over het verdere vervolg van dit traject, waarbij dan een kern zal worden onderzocht op toegankelijkheid. Met de op deze wijze verkregen informatie kan het college het inzichtelijk maken wat het resultaat is van het onderzoek, wat de kosten zijn en de tijd die daarmee gemoeid is. Al deze gegevens komen dan in een informatienota richting gemeenteraad voor verdere behandeling.”

Advertenties