Advertenties

Aanpassing beleidsregel tegemoetkoming chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Wognum – Het college gaat akkoord te gaan met de nieuwe aangepaste beleidsregel tegemoetkoming chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en laat deze in gaan op 1 januari 2017. Het college besluit de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en beleidsregel maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met ingang van 1 januari 2017 in te trekken.

Omdat in het besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 (artikel 13) een aanpassing heeft plaatsgevonden in de hoogte van de inkomensgrens waarop recht bestaat op een forfaitaire tegemoetkoming, moet ook de beleidsregel hierop worden aangepast.

Deze aanpassing biedt gelijk de mogelijkheid om van twee beleidsregels één beleidsregel te maken.De regeling bestaat uit een algemene (forfaitaire)

tegemoetkoming en een maatwerkvoorziening. De maximale tegemoetkoming bedraagt niet meer dan tweemaal € 250,- per kalenderjaar en wordt op aanvraag toegekend. Gehuwden of samenwonenden kunnen beiden in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming. De belangrijkste wijziging is de inkomensgrens bij de algemene tegemoetkoming. Die gaat van 110% naar 120% van de voor belanghebbende toepasselijke bijstandsnorm. Gelijk aan de inkomensgrens van de maatwerkvoorziening.

Advertenties