Advertenties

Ondertekening prestatieafspraken woningcorporaties

image
Donderdag 8 december hebben gemeente, de drie woningcorporaties in de gemeente (De Woonschakel, Het Grootslag en Wooncompagnie) en de drie huurdersverenigingen hun handtekening gezet onder de nieuwe prestatieafspraken
.

In de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersverenigingen staat hoe de corporaties bijdragen aan het woonbeleid van de gemeente.

Belangrijke punten uit de prestatieafspraken zijn:

  • 100 nieuwe huurwoningen voor 2020.
  • Nadruk op huizen voor kleine huishoudens, levensloopbestendig.
  • In stand houden van de kernvoorraad huurwoningen.
  • Onderzoek naar de omvang van de doelgroep en het benodigde aantal huurwoningen op langere termijn.
  • Gezamenlijk optrekken bij leefbaarheid en wonen, welzijn, zorg.
  • Sluitende aanpak voor de huisvesting van vluchtelingen met verblijfsvergunning tot en met 2020.
  • Bestaande woningvoorraad courant houden, energiezuinig maken en verduurzamen.
  • Bij nieuwbouw: de extra kosten inzichtelijk maken van energieneutraal/gasloos bouwen. Partijen wegen daarna af of toepassing haalbaar is, vooruitlopend op nieuwe wetgeving.
  • De jaarlijkse huurverhoging is niet hoger dan de inflatie.

Voor de uitwerking van deze prestatieafspraken worden werkgroepen gevormd. Er komt een werkgroep sociaal domein/ leefbaarheid en een werkgroep volkshuisvesting/ openbare ruimte. Het voortouw ligt bij de afdelingen maatschappelijk beleid en ruimtelijke ordening van de gemeente. Huurdersorganisaties nemen deel aan de werkgroepen.

Foto gemeente Medemblik:

Boven v.l.n.r. A. Gieling (Stichting De Woonschakel West-Friesland, A. Deutekom (Huurdersvereniging de Driesprong) , L. Elsten (gemeente Medemblik), H. van Gameren (Huurdersvereniging De Driesprong), Mevr. I. Heikoop (Wooncompagnie), S. van Schaik (Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie).

Onder v.l.n.r. J. Klasen (Huurdersvereniging De Driehoek) , H. Tigges (wethouder Medemblik), J. Kröger (Woningstichting Het Grootslag).

Advertenties