Advertenties

Wethouder Fit belooft raad beterschap – Motie van afkeuring geen meerderheid

inputWognum | APB – Wethouder Fit kan aanblijven maar duidelijk is wel dat de raad een dikke streep heeft getrokken. De motie van afkeuring aan het adres van wethouder Fit haalde geen meerderheid in de raad. Had de oppositie daar een motie van treurnis van gemaakt dan had zelfs Fits eigen partij, Gemeente Belangen, meegestemd.

Voorganger
Des te harder moet de boodschap bij wethouder Fit zijn aangekomen hoewel zij in eerste termijn nog de schuld legde bij anderen, waaronder haar voorganger. Dát kwam Fit op nog een verwijt te staan. Deze opmerking werd Fit kwalijk genomen door Mark Raat (VVD) die namens de VVD, PvdA, PWF, PWF, CU en GroenLinks de motie van afkeuring had voorgelezen. Fit moest opnieuw het boetekleed aantrekken en nam haar worden daarop weer terug.

AVC ZGL 0397AVC ZGL 0399AVC ZGL 0400AVC ZGL 0402AVC ZGL 0401AVC ZGL 0403AVC ZGL 0404AVC ZGL 0418 - kopie (2)AVC ZGL 0419 - kopie (2)AVC ZGL 0420 - kopie (2)AVC ZGL 0421 - kopie (2)AVC ZGL 0430 - kopie (2)AVC ZGL 0422 - kopie (2)AVC ZGL 0396AVC ZGL 0425 - kopie (2)AVC ZGL 0444 - kopie (2)AVC ZGL 0427AVC ZGL 0429AVC ZGL 0432AVC ZGL 0433AVC ZGL 0437AVC ZGL 0410AVC ZGL 0439AVC ZGL 0442 - kopieAVC ZGL 0443

Raad gepasseerd
Raat verweet de wethouder dat zij al uitvoering had gegeven aan een raadsvoorstel nog voordat de raad zich hierover had uitgesproken! “Dat is onacceptabel!” Fit kwam al met de sluiting aanzetten van de consultatiebureaus en passeerde daarmee de raad die het voorstel nog niet had behandeld in de raadvergadering.

Irritatie
Fractievoorzitter Ed Meester van het CDA leek Mark Raat tot twee keer toe aan te merken als de initiatiefnemer van de motie en gaf aan dat hij het een te zwaar middel vond, terwijl het hem duidelijk was wat de boodschap inhield. Hij kon de kritiek ook wel begrijpen. Dat Meester Mark Raat aansprak over de motie wekte bij de laatste weer irritatie op omdat alle oppositiepartijen gezamenlijk de motie indienden.

Door de PvdA en ChristenUncie werd Meester uitgelegd dat er al in een eerder stadium een motie van treurnis was ingediend en dat dit de volgende stap was. Sylva Visser vroeg Meester hoeveel fouten een wethouder mag blijven maken…

Volksgericht
Piet Groot van BAMM noemde het een ‘volksgericht’ wat wethouder Fit werd aangedaan en vond de motie ook een te zwaar middel, als enige stemde hij dan ook mee met de coalitiepartijen. Op zich vreemd, omdat hij als een van de laatste sprekers in het eerste termijn nog expliciet aangaf dat alle overige oppositiepartijen alle argumenten die hij wilde noemen al hadden gezegd.

Grensoverschrijdend
Ria Manshanden kon zich vinden in het voorstel van de wethouder het consultatiebureau van Andijk onder te brengen in Wervershoof, waarmee de voorziening grensoverschrijdend was volgens GroenLinks. Moeders kunnen desnoods gebruik maken van de buurtbus en eenmaal dar punt belandt leek Manshanden alle tijd te willen nemen het openbaar vervoer te promoten. “Men kan wel naar evenementen in de regio afreizen, maar niet naar het consultatiebureau?”

Dat gaf Sylva Visser van de ChristenUnie de gelegenheid om Manshanden te vragen hoe zij naar het gemeentehuis in Wognum reist: “Je gaat toch ook met de auto? Het is nogal makkelijk om van de moeders te verlangen de bus te nemen…” Manshanden leek de boodschap niet te begrijpen want: “Als het aan het openbaar vervoer zou liggen dan moet er meer in het OV  worden geïnvesteerd…”

Als het aan de ChristenUnie en aan PWF had gelegen dan had de wethouder kunnen rekenen op een motie van wantrouwen. Men was er klaar mee. keer op keer maakte de wethouder fouten en leek zij alle regie kwijt zijn geraakt.

Hoofdpijndossiers
Het college van B&W had begin deze week de raad per brief laten weten dat een aantal taken bij Fit werden weggehaald. Maar dat was volgens de oppositie niet genoeg juist omdat Fit nog steeds ‘hoofdpijndossiers ’onder zich had. Mark Raat van de VVD-fractie zag graag dat in en volgende commissievergadering dit aan de orde zou komen. Maar Gemeente Belangen zag daar niet de noodzaak van in, te meer omdat het geen zaak is van de raad maar van het college aldus Luiten Plekker. Raat verwees naar de brief van het college waarin toch duidelijk stond vermeld dat het een voorstel was, wat ook door de voorzitter van de raad werd bevestigd.

D66 vindt het geldverspilling als het dorpshuis van Abbekerk nog even zou worden verbouwd voor een korte tijd en ziet graag een structurele oplossing. De coalitiepartij wil dat de consultatiebureaus in Abbekerk en in Andijk openblijven.

Goed plan voorleggen aan de raad
Het CDA kon zich aanvankelijk vinden in het amendement maar omdat de tekst zonder medeweten van de christendemocraten intussen werd gewijzigd kon het amendement niet meer gesteund worden. Niettemin vindt ook het CDA het jammer dat zo kort voor de beoogde sluiting van de bureaus het voorstel ter sprake komen. Claudia Selders gaf namens de CDA-fractie te kennen dat dit geen goed besluit is en ziet liever dat er een goed en degelijk plan aan de raad wordt voorgelegd.

Belofte
In tweede instantie gaf wethouder Fit toe dat het een zware tijd voor haar was geweest en zag dat ze faalde. Ze wil er alles aan doen om de portefeuilles tot een goed eind te brengen, met de burgers in gesprek te gaan en hen serieus te nemen. Ik ga me volledig in zetten voor de gemeente: was haar belofte richting raad en een volle publieke tribune.

De raad nam het voortouw in handen en trok € 36.000 uit voor de huisvestingskosten van de consultatiebureaus. Fit krijgt twee maanden de tijd om met een oplossing te komen voor de langtermijn. Bij de GGD moet ze de sluiting van het consultatiebureau weer terugdraaien.

Schorsing
De vergadering werd op verzoek van Mark Raat geschorst om in beraad te kunnen gaan met de andere indieners van de motie nu Gemeente Belangen had aangegeven te tekenen als het een motie van treurnis zou worden. Bij terugkomst deelde Raat de raad mee dat er geen aanleiding was voor de oppositie de motie te wijzigen.

De amendementen werden in stemming gebracht door de voorzitter en die werden beiden aangenomen. De motie van afkeuring behaalde te weinig stemmen, de coalitie stemde tegen, inclusief Piet Groot  en werd dan ook verworpen.


Dorpsraad Andijk

imageGerrit van Keulen van de dorpsraad volgde de raadsvergadering via internet. “We zijn in ieder geval blij dat het consultatiebureau in Andijk nog niet sluit. Aanvankelijk hadden wij de wethouder in de zomer al gemeld in gesprek te gaan met de huisartsen in Andijk, maar volgens het raadsvoorstel zou dit niet mogelijk zijn. Maar tijdens de raadsvergadering zei Jan Hendrik van IJzerloo van Gemeente Belangen dat de gemeente nog in gesprek is met een huisarts… Dat geeft toch weer een heel andere beeld van de zaak. Behoudens dat, in gesprekken met het bestuur van dorpshuis ‘t Centrum werd ons duidelijk gemaakt dat het bestuur van het dorpshuis bij de wethouder had aangegeven dat er wellicht ruimte kan worden gecreëerd voor het consultatiebureau. Als het niet zou lukken bij de huisarts, wat bij ons minstens vreemd zou overkomen, dan is er nog de mogelijkheid om met het dorpshuis in gesprek te gaan. En als dat ook niet zou kunnen dan kan misschien in de nieuwbouwplannen van Sorghvliet hier ruimte voor gereserveerd worden, want dat was ook zo beetje het uitgangspunt van de nieuwbouwplannen om jong en oud te verenigen. Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden en niet in de laatste plaats het gebouw wat nu nog wordt gebruikt kan aangepast worden.”

GroenLinks

image”We zijn wel erg geschrokken van de opstelling van GroenLinks die geen enkele moeite heeft dat er in Andijk voorzieningen worden weggehaald en elders, bijvoorbeeld in Wervershoof worden ondergebracht! Volgens Manshanden zou de wethouder niet genoeg grensoverschrijdend zijn. Het is onbegrijpelijk dat Ria Manshanden – die zelf in Andijk woont – dit zegt maar ook hoe zij meent te moeten vertellen hoe ouders dan maar naar het consultatiebureau elders moeten reizen! En ook dat men wel naar een evenement elders in de regio kan afreizen maar niet naar een consultatiebureau? We gaan binnenkort met haar in gesprek want dit gaat echt de verkeerde kant op! Als we hier voorzieningen weg gaan halen wat doet dat met de leefbaarheid in het dorp?! Ook op termijn?!”

Collegeprogramma
Van Keulen wijst op dit punt ook naar het collegeprogramma. “Daarin staat een paragraaf over de leefbaarheid in de kernen die het college wil behouden en bevorderen en zelfs op peil wil houden! Die vlieger gaat dan niet op als we Manshanden zouden volgen… We moeten juist het voorzieningenniveau in Andijk op peil houden en bevorderen, om dezelfde woorden van het college maar te gebruiken! Ook haar gedachten desnoods meer te investeren in het openbaar vervoer is ver van de realiteit”

Van Keulen hoopt wel dat de wethouder opnieuw in gesprek gaat met de dorpsraad.

Advertenties