Advertenties

HHNK: ‘Analyse van de verkeerssituatie in West-Friesland’


Andijk | APB – Naar aanleiding van een tv-uitzending in november van de ‘Gevaarlijkste Wegen van Nederland’ over de Gedeputeerde Laanweg, waarin de wegbeheerder, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aangaf begin 2017 een informatieavond te houden, heeft de Dorpsraad Andijk contacten hierover gelegd met het HHNK.


image
Rob Veenman. verantwoordelijke bestuurder voor het Integraal Waterbeheer en Wegen bij HHNK, berichtte de dorpsraad het volgende: “Op dit moment zijn wij bezig met een analyse van de verkeerssituatie in West-Friesland. Daarbij spelen niet alleen de ongevalscijfers een rol, maar ook verkeersbewegingen, weginrichting en meer. Dat vraagt een zorgvuldige aanpak, want verkeersremmende maatregelen kunnen tot gevolg hebben dat verkeerstromen zich verplaatsen en het is de bedoeling dat de problemen zoveel mogelijk worden opgelost en niet verplaatst. In eerste instantie zullen wij deze analyse bespreken met de gemeente Medemblik. Daarna is het de bedoeling de analyses en mogelijke oplossingen te bespreken met belanghebbenden. Dat staat gepland voor januari/februari 2017. Hoe we dat precies gaan vormgeven, is momenteel nog niet bekend.”

De Dorpsraad wil het onderzoek afwachten: “We gaan ervan uit dat de gemeente Medemblik zelf ook met de dorpsraad in gesprek gaat in plaats van dat HHNK afzonderlijk met de partijen gaat praten… dan wordt het weer een verhaal dat van bovenaf wordt opgelegd en de dorpsbewoners het maar moet accepteren zoals het wordt gepresenteerd. Jammer is wel dat HHNK niet vooraf een bijeenkomst organiseert om belanghebbenden te horen.”

Foto’s C.A.P. Andijk

Advertenties