Advertenties

Datalek met gegevens van belastingplichtigen van Gemeente Medemblik

imageOp 30 november is de gemeente geïnformeerd door een leverancier die voor de gemeente Medemblik waarderingswerkzaamheden van woningen in het kader van de wet WOZ (waardering onroerende zaken) uitvoert, dat een laptop is gestolen van een medewerker van hun organisatie. Op deze laptop staan mogelijk gegevens van belastingplichtige inwoners en bedrijven van verschillende gemeenten, waaronder Medemblik.

De gemeente vindt  het heel vervelend dat dit heeft kunnen gebeuren en werken in overleg met de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de betrokken leverancier aan een zorgvuldige afhandeling. De betrokken leverancier heeft aangifte gedaan bij de politie en een melding gedaan bij de informatie-beveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Aanvullend onderzoek heeft helaas geen uitsluitsel gegeven welke informatie van welke gemeente op de laptop stond. Er was van de gestolen laptop geen backup beschikbaar.

Datalek

De gemeente sluit niet uit dat gegevens op de laptop door onbevoegden kunnen worden benaderd of dat de gegevens zijn vernietigd en hebben daarom aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoons-gegevens van een datalek zoals bedoeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Welke gegevens stonden mogelijk op de laptop?

Omdat de leverancier werkzaamheden voor de gemeente Medemblik uitvoert in het kader van de aansluiting op de landelijke voorziening WOZ (waardering onroerende zaken) is het mogelijk dat de laptop de volgende naar u herleidbare gegevens bevat:

  • Burgerservicenummer
  • Achternaam en initialen
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Ingeval van bedrijven: KVK en RSIN-nummer

Let op: het is niet zeker dat gegevens die de gemeente Medemblik heeft uitgewisseld (nog) op de laptop stonden. Verder zijn geen  financiële gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en bankgegevens ter beschikking gesteld aan de leverancier. Het is dus uitgesloten dat de laatstgenoemde gegevens op de laptop stonden.

Wat kan een kwaadwillende met deze informatie?

Een kwaadwillende zou misbruik kunnen maken van gegevens. Het risico hierop is klein, maar misbruik van persoonsgegevens valt niet uit te sluiten. Het is raadzaam alert te zijn op onregelmatigheden. Op de website https://www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude valt te lezen hoe misbruik van persoonsgegevens kan worden voorkomen.

Vragen?

Kijk bij  veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Advertenties