Advertenties

Geen vogelgriep geconstateerd bij gevonden vogels bij Medemblik

image
De twee dode vogels die vorige week zijn gevonden bij de Vooroever in Medemblik waren geen drager van het vogelgriepvirus. Dat blijkt nu uit onderzoek. Er hoeven geen nadere maatregelen getroffen te worden. Dat meldt de gemeente Medemblik

Wanneer er opnieuw dode vogels worden aangetroffen, kan hiervoor een melding worden gedaan bij de gemeente, via (0229) 85 60 00. Voor heel Nederland geldt momenteel een ophok- en afschermplicht voor bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor vlees- en eierenproductie. Deze ophokplicht is niet voor particulieren die hobbymatig vogels en pluimvee houden.

Meer weten?

Misschien hebt u nog vragen over de vogelgriep. Ga voor meer informatie naar de GGD .

Heeft u vragen over uw eigen gezondheid en vogelgriep?

Neem dan contact op met GGD Hollands Noorden, afdeling infectieziektebestrijding via 088-0100535.

Hieronder volgen een aantal veelgestelde vragen

Is vogelgriep besmettelijk voor mensen?

Moeten we ons nu zorgen maken dat we als mensen ook deze variant van de vogelgriep kunnen oplopen? Nee, het risico op overdracht van het vogelgriepvirus op mensen is zeer klein. Alleen personen die intensief en/of  langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk griepvirus. Op de website gezondheidsnet beantwoordt Ab Osterhaus, hoogleraar virologie en hoofd van de Afdeling Virologie van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam vijf vragen over de vogelgriep.

Als vogelgriep niet besmettelijk is voor de mens, waarom mag ik de dieren dan niet aanraken of zelf weghalen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus van mens naar mens is zeer klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten, lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk influenzavirus.  Maar het is beter dat u geen enkel risico loopt.

Ik heb per ongeluk toch een dode watervogel aangeraakt. Wat nu?

Er is geen reden tot paniek. Het aanraken van een dode vogel levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Bent u, uw kind (of uw huisdier) er toch mee in aanraking gekomen, dan zijn de normale hygiënische maatregelen voldoende: wassen met zeep en/of goed afspoelen! Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht. Mocht u toch binnen twee weken na het aanraken van een dode vogel ziekteverschijnselen krijgen, dan is het raadzaam om even uw huisarts te raadplegen.

Is het vogelgriepvirus gevaarlijk voor andere dieren?

Ook voor andere dieren geldt: vermijd uit voorzorg contact met de dode watervogels. Als er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Wat kan ik doen als ik een dode vogel vind?

Het is dus momenteel niet aangetoond dat mensen ziek kunnen worden van het vogelgriepvirus. Toch is het advies als u een dode vogel of dode vogels vindt: laat het kadaver liggen en meldt uw vondst bij de gemeente. Zie hieronder bij ‘Een dode vogel melden?’.  Als u de vondst van een dode vogel meldt, zal Rijkswaterstaat het ruimen van de dode vogels vanaf het water uitvoeren. De gemeente zal dat doen vanaf het land, in samenwerking met het Hoogheemraadschap. Vervolgens onderzoekt de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit of het inderdaad om vogelgriep gaat.

Een dode vogel melden?

Dat kan via de gemeentelijke KCC (0229) 85 60 00. De telefonische openingtijden van het KCC vindt u hier:

Advertenties