Advertenties

Dode vogels gevonden Vooroever – mogelijk Vogelgroep

Op zaterdag 12 november zijn twee dode vogels gevonden bij de Voorvoever in Medemblik. De oorzaak van hun dood is niet duidelijk. De dieren worden nu verder onderzocht. Voor heel Nederland geldt momenteel een ophok- en afschermplicht voor bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor vlees- en eierenproductie. Deze ophokplicht is niet voor particulieren die hobbymatig vogels en pluimvee houden.

watervogelsWat gebeurt er nu?

Op dit moment verzamelen wij concrete informatie. Houdt u dus onze website en onze Facebook-paginain de gaten.

Ophokplicht: vogelgriep ‘H5N8’

De ophokplicht die momenteel door heel Nederland geldt voor bedrijven is een voorzorgsmaatregel. Dit omdat er in een aantal Europese landen -Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland- vogelgriep van het zeer besmettelijke type ‘H5N8’ is gevonden bij wilde vogels. Het belangrijkste doel van de ophokplicht is te voorkomen dat het virus vanuit de natuur in bedrijfsgebouwen en legbatterijen terechtkomt.

Hieronder volgen een aantal veelgestelde vragen

Is vogelgriep besmettelijk voor mensen?

Moeten we ons nu zorgen maken dat we als mensen ook deze variant van de vogelgriep kunnen oplopen? Nee, het risico op overdracht van het vogelgriepvirus op mensen is zeer klein. Alleen personen die intensief en/of  langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk griepvirus. Op de website gezondheidsnetbeantwoordt Ab Osterhaus, hoogleraar virologie en hoofd van de Afdeling Virologie van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam vijf vragen over de vogelgriep.

Als vogelgriep niet besmettelijk is voor de mens, waarom mag ik de dieren dan niet aanraken of zelf weghalen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus van mens naar mens is zeer klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten, lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk influenzavirus.  Maar het is beter dat u geen enkel risico loopt.

Ik heb per ongeluk toch een dode watervogel aan geraakt. Wat nu?

Er is geen reden tot paniek. Het aanraken van een dode vogel levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Bent u, uw kind (of uw huisdier) er toch mee in aanraking gekomen, dan zijn de normale hygiënische maatregelen voldoende: wassen met zeep en/of goed afspoelen! Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Is het vogelgriepvirus gevaarlijk voor andere dieren?

Ook voor andere dieren geldt: vermijd uit voorzorg contact met de dode watervogels. Als er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Wat kan ik doen als ik een dode vogel vindt?

Het is dus momenteel niet aangetoond dat mensen ziek kunnen worden van het vogelgriepvirus. Toch is het advies als u een dode vogel of dode vogels vindt: laat het kadaver liggen en meldt uw vondst bij de gemeente. Als u de vondst van een dode vogel meldt, zal Rijkswaterstaat het ruimen van de dode vogels vanaf het water uitvoeren. De gemeente zal dat doen vanaf het land, in samenwerking met het Hoogheemraadschap. Vervolgens onderzoekt de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit of het inderdaad om vogelgriep gaat.

Een dode vogel melden?

Dat kan via het alarmnummer van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: 0800-1430.

Advertenties