Advertenties

Zorgkompas stopt met huishoudelijke hulp per 1 januari 2017

imageRegio – Zorgaanbieder Zorgkompas heeft besloten vanaf 1 januari 2017 geen huishoudelijke hulp meer te leveren als onderdeel van het zorgaanbod in West-Friesland. De regiogemeenten betreuren dat Zorgkompas de samenwerking zal beëindigen. Zorgkompas heeft aangegeven niet in te schrijven op de nieuwe aanbesteding voor huishoudelijke hulp in West-Friesland. De cliënten met huishoudelijke hulp via Zorgkompas, ontvangen een brief met informatie over deze wijziging.

Huishoudelijke hulp

De 7 West-Friese gemeenten; Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Stede Broec en Opmeer, kopen sinds 2007 de huishoudelijke hulp voor inwoners gezamenlijk in. Via een aanbesteding schrijven zorgaanbieders zich in en leveren op basis van een contract voor een of meerdere jaren de afgesproken zorg. Voor de afgelopen jaren hadden Zorgkompas en de regio zo’n contract afgesloten. Dit contract loopt tot eind 2016. Er zal nu via een aanbesteding een nieuw contract voor de komende jaren met andere zorgaanbieders worden afgesloten.

Zorg overdragen

De West-Friese gemeenten garanderen de kwaliteit en continuïteit van de huishoudelijke hulp voor de huidige cliënten ook voor volgend jaar. De huishoudelijke hulp van de huidige cliënten van Zorgkompas in West-Friesland wordt overgedragen aan andere gecontracteerde zorgaanbieders van huishoudelijke hulp. De gemeenten hebben Zorgkompas gevraagd om na te gaan of in West-Friesland de cliënten hun vaste medewerkers kunnen behouden. De regiogemeenten benadrukken dat de huishoudelijke hulp voor alle cliënten ook na 1 januari 2017 is gegarandeerd.

Overgangsperiode
Om de overdracht van de zorg goed te laten verlopen, wordt er samen met Zorgkompas gestreefd naar een overgangstermijn. Het streven is om zo snel mogelijk de huishoudelijke hulp aan cliënten over te dragen aan de nieuwe aanbieders van huishoudelijke hulp. Zorgkompas heeft haar medewerkers geïnformeerd.

Informatie voor cliënten

Zo’n 900 inwoners in West-Friesland ontvangen nu nog huishoudelijke hulp via Zorgkompas. Zij worden persoonlijk per brief geïnformeerd.

Zorgtaak gemeenten

Huishoudelijke hulp is sinds 2007 een zorgtaak van gemeenten.

Advertenties