Advertenties

Hoe hard rijdt u eigenlijk op de …. Horn?

image
66 bijlage
De Dorpsraad Andijk ontvangt met enige regelmaat klachten over te hard rijden in het dorp. Daarbij gaat het niet alleen over te hard rijden in 30 km-zones of op woonerven maar ook waar je niet harder dan 50 km/u mag rijden of op de polderwegen waar 60 km/u het maximum is (met uitzondering van de 80 km-wegen).

Maar het is niet alleen de dorpsraad die klachten ontvangt, ook de gemeente krijgt regelmatig klachten over te hard rijden. En niet te vergeten de politie.

De dorpsraad is in gesprek gegaan met de gemeente om deze kwestie te bespreken en te kijken of we iets hiertegen kunnen doen. Wat hiertegen gedaan kan worden laten we nog even in het midden omdat we eerst in beeld willen brengen hoe hard men in Andijk, in het dorp rijdt.

image
Vandaag gaat het over de Horn, tussen Hornpad en Industrieweg. Een 30 km-zone!

Gemiddeld rijden er op dit stuk op werkdagen zo’n 1.010 verkeersdeelnemers waarvan tussen 16:00 en 17:00 uur het grootste verkeersaanbod is: 10%, zo’n 100 auto’s in een uur.  Dat houdt ook in dat de meeste hardrijders op dat moment rijden. Maar we zien dat ook in de ochtend, op tijden dat kinderen naar school of naar huis fietsen!

image

  • Bijna de helft (478) rijdt 10 tot 20 km te hard op deze 30 km-weg.
  • Een kleine 200 zelfs 20 tot 30 km!
  • En meer dan 30 automobilisten maar liefst 30 tot 40 km te snel!
  • En er zijn een aantal automobilisten die dan nóg harder rijden dan 70 en zelfs harder dan 80 km! 

Misschien denkt u dat die ‘s nachts zo hard rijden maar dan willen wij u uit deze droom helpen: het gebeurde overdag rond de klok van 16:00 uur!

Maar vanaf 05:00 uur in de ochtend rijden de eerste snelheidsduivels al over de Horn.

image
Het merendeel woont bij u in de straat, om de hoek of elders in het dorp. Andijkers dus. Weggebruikers die bekend zijn met de weg en dan denken dat het wel sneller kan dan die 30 km per uur en dat het geen kwaad kan…

Maar dat is een grote misvatting! In 2015 waren er maar liefst 40 dodelijke slachtoffers in 30 km/u-zones in Nederland. Deze zones zijn lang niet altijd (volledig) “Duurzaam Veilig” ingericht en zullen dat (om allerlei redenen) op korte termijn ook niet zijn. Of gebieden zijn wel goed ingericht maar kennen nog steeds automobilisten die te hard rijden. En dat terwijl het verschil in snelheid tussen 30 en 50 km/u in een wijk een factor 9 scheelt of je het overleeft!

image

De volgende keer een andere straat/weg in Andijk!

Advertenties