Advertenties

Begroting 2017 gemeente Medemblik is klaar

imageIn de week van 26 september stuurde het college de begroting voor 2017 naar de gemeenteraad. In de begroting stelt het college van burgemeester en de wethouders de raad voor wat de gemeente in 2017 gaat doen.

Er staat ook in hoe de plannen betaald kunnen worden. De raad stelt de begroting vast en geeft het college richtlijnen (beleidskaders) mee voor de uitvoering van de plannen. De omvang van de begroting 2017 is € 87 miljoen.

Waar kan ik de begroting vinden?

Wilt u de hele begroting lezen? Lees hier de: Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020

U kunt meepraten

De raadscommissie bespreekt de begroting op 10 oktober. In deze vergadering kunt u uw standpunt inbrengen. Namens uzelf, maar ook voor een vereniging, bedrijf of instelling. Hoe dat precies werkt, kunt u hier lezen. De gemeenteraad stelt de begroting op 10 november vast.

Advertenties