Advertenties

Stad Medemblik kijkt naar de toekomst

imageIn winkelgebieden vinden grote veranderingen plaats. Het is belangrijk om hierop in te spelen. De stad Medemblik maakt zich klaar voor de toekomst en de grote veranderingen die plaatsvinden.

In winkelgebieden vinden grote veranderingen plaats. Oorzaken zijn webwinkels, vergrijzing, leegstand en het vervagen van grenzen tussen retail, horeca en dienstverlening. Het koopgedrag van de consument verandert. Men verwacht dat winkels via alle kanalen alle momenten toegankelijk zijn. Ook verwacht die consument ‘beleving’ en lage prijzen. Het is belangrijk om hierop in te spelen. De stad Medemblik moet klaar worden gemaakt voor de toekomst en de grote veranderingen die plaatsvinden.

Uitvoeringsprogramma | Daarom is, samen met de ondernemers en inwoners uit het centrum, de ‘centrumvisie Medemblik’ opgesteld. De visie is nu vastgesteld door het college. In het uitvoeringsprogramma zijn meer dan 30 concrete maatregelen opgenomen. Maatregelen die realistisch, maar ook ambitieus zijn. Op 12 september zijn deze gepresenteerd aan bewoners, ondernemers en raadsleden in kasteel Radboud. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij alle partijen die in het centrum van Medemblik actief zijn.

Informatie | Meer informatie vindt u op www.ondernemeninmedemblik.nl

Vragen of suggesties? |  Hebt u vragen of suggesties ? Stuur een e-mail naar: ondernemen@medemblik.nl of met de winkeliersvereniging van Medemblik via info@winkeleninmedemblik.nl.

Foto gemeente Medemblik

Advertenties