Advertenties

Onderzoek rekenkamer openbaar groen in de gemeente Medemblik

openbaar groen
De rekenkamercommissie van de gemeente Medemblik is een onafhankelijke commissie die onderzoek uitvoert naar het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Deze commissie gaat een onderzoek uitvoeren naar het beheer en de beleving van het openbaar groen in de gemeente. Bij dit onderzoek wil de rekenkamercommissie ook van onze inwoners horen wat ze vinden van het openbaar groen in hun woonomgeving.

Online onderzoek

We horen graag wat u als inwoner vindt van het openbaar groen. Hiervoor heeft de commissie een online onderzoek opgezet, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research uit Amsterdam. De uitkomst van het onderzoek is belangrijk. Want de gemeente zal op basis hiervan in de toekomst keuzes maken over het onderhoud van het openbaar groen in Medemblik. De ingevulde vragenlijsten zullen anoniem worden behandeld.

Inwoners kunnen meedoen

Een gedeelte van de inwoners van de gemeente Medemblik benaderen we rechtstreeks per brief met de vraag om aan het onderzoek mee te doen. Via een steekproef uit de basisadministratie zijn 1500 adressen geselecteerd, verspreid over de hele gemeente.

Inwoners kunnen meedoen

De commissie wil graag weten hoe u als inwoner het groen in uw woonomgeving beleeft. Wat vindt u belangrijk? Geeft u graag uw mening? Heeft u ideeën over bijvoorbeeld het snoeien van bomen en struiken in uw straat, de aanpak van zwerfvuil of het maaien van grasveldjes en bermen? Doe dan mee aan het onderzoek en vul de vragenlijst in. Ga naar www.startvragenlijst.nl/openbaargroen. U kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 9 oktober 2016. Uw medewerking aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld!

Advertenties