Advertenties

Ontwerp wijzigingsplan Kleingouw 1 Andijk


Andijk | APB – Burgemeester en wethouders zijn van plan het bestemmingsplan ‘Dorpskernen III’ te wijzigen voor het perceel Kleingouw 1 in Andijk.

Het wijzigingsplan gaat over het wijzigen van de bestemming ‘bedrijf – verkooppunt van motorbrandstoffen’ in de bestemming ‘wonen’, waardoor het bouwen van 3 woningen mogelijk wordt gemaakt.

De volledige bekendmaking vindt op www.medemblik.nl/bekendmakingen.

De Dorpsraad Andijk is blij met deze op handen zijnde wijziging want daarmee kan de sloop van het oude pompstation van start gaan en het aanzien van Andijk Centrum aanzienlijk verbeteren

Advertenties