Advertenties

Onderzoek naar koopgedrag Gemeente Medemblik


Wognum | APB – Begin september start in de gemeente Medemblik een grootschalig onderzoek naar het koopgedrag van inwoners. Het onderzoek sluit aan bij de centrumvisie die onlangs door onze gemeente, samen met winkeliers en andere belanghebbenden, is opgesteld.

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is in de winkelstraat vaker leegstand zichtbaar. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Zo heeft onze gemeente onlangs, samen met de winkeliers en andere belanghebbenden, een centrumvisie voor de kern Medemblik opgesteld. Daarbij is ook periodiek onderzoek naar het koopgedrag van groot belang. Het onderzoek, dat begin september van start gaat, brengt, net als in 2011, in beeld waar inwoners boodschappen doen, gaan winkelen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie helpt ons bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Koopstromen onderzoek 2016

De komende maand worden door onderzoeksbureau I&O Research enkele honderden inwoners uit de gemeente Medemblik uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Ook kan het zijn dat het onderzoeksbureau telefonisch contact opneemt om de vragenlijst af te nemen. Deelname is natuurlijk vrijwillig maar wordt zeer op prijs gesteld.

Resultaten einde dit jaar bekend

De resultaten van het onderzoek staan eind 2016 op www.kso2016.nl Hier kunt u ook meer informatie over het onderzoek vinden. Hebt u vragen? Mail dan naar ondernemen@medemblik.nl

Advertenties