Advertenties

Informatieavond: Ontwikkeling SEW-velden Nibbixwoud; stand van zaken

Hoe staat het met de plannen voor de ontwikkeling van woningbouw op de voormalige SEW-velden in Nibbixwoud?

imageDe vereniging SEW is verhuisd naar de Dres. Ze ruimen de laatste spullen nog op en dan is het definitief. Over de actuele status en de plannen voor de sportvelden hebben inwoners die hun e-mailadres op een bijeenkomst hebben doorgegeven, een nieuwsbrief ontvangen. Daarin staat onder meer informatie over het maaiwerk van de velden, de sloop van gebouwen, een verplicht onderzoek vanwege de Flora- en faunawet. En ook over metingen van licht en geluid rondom de tennisbanen, over archeologisch onderzoek en gesprekken met direct aanwonenden.

Informatieavond

Op woensdag 28 september van 19.00 tot 21.00 uur is er weer een informatieavond in het gemeentehuis. Dan presenteren we de opbrengsten van de eerdere bewonersavonden en de stedenbouwkundige uitwerking. Verder gaan we in op de onderwerpen duurzaamheid en energieneutraal bouwen. Tenslotte komen de mogelijkheden voor collectieve zelfbouw aan bod. Iedereen is van harte welkom.

Op www.medemblik.nl/SEWveldenkunt u meer lezen over het SEW-project.

Advertenties