Advertenties

Dorpsraad Andijk: ‘Aanpak vereist van aanhoudend slecht waterkwaliteit Vooroever Andijk en Vooroever Koopmanspolder’

image
Andijk | IJsselmeer | APB – De dorpsraad gaat binnenkort in gesprek met het Recreatieschap Westfriesland over aanhoudend slecht zwemwaterkwaliteit in IJsselmeer op de locatie Vooroever. Sinds 1 mei 2016 en feitelijk voor het vierde jaar op rij wordt het ontraden in het water van ‘Vooroever Koopmanspolder’ (de kom) en het strandje ernaast dat de naam heeft: ‘Vooroever Andijk’ te zwemmen. Er is sprake van onvoldoende waterkwaliteit. Wie toch gaat zwemmen heeft grote kans op maag- en darmklachten.

De zwemwaterlocaties zijn ingedeeld in de kwaliteitsklasse “slecht” en hebben daardoor een negatief zwemadvies. Een kwaliteitsklasse wordt bepaald op basis van bacteriologisch onderzoek over een periode van vier jaar in de indeling, “uitstekend”, “goed”, “aanvaardbaar” of “slecht”. Dit zegt iets over de kans op het krijgen van huid-, maag- of darmklachten.

Bij "slecht" is de kans dus groter dan bij "uitstekend". Dit gaat niet over de actuele kwaliteit van het water. Als daar iets mee aan de hand is, wordt dat hier ter plekke aangegeven. Andijk Strand ligt aan het IJsselmeer. Deze locatie heeft twee zandstranden – Vooroever Andijk en Vooroever Koopmanspolder – omgeven door grasweiden met bomen.

De ‘Waterkwaliteit’ in de laatste vier jaar: Slecht aldus zwemwater.nl

image

Dorpsraad: Structurele aanpak
De dorpsraad vindt dat dit probleem nu eens met voortvarendheid wordt aangepakt: “Het is nu al het vierde jaar dat het zwemwater bij Andijk het predicaat krijgt van slecht en dat zwemmen wordt ontraden. Waarschijnlijk heeft het te maken met de inrichting van dit deel van het IJsselmeer, het water staat er nagenoeg stil en wordt zodoende niet ververst. Het zou ook te maken kunnen hebben met de kwaliteit van de bodem (slib). Hoe dan ook het wordt tijd dat het wordt aangepakt”, aldus de dorpsraad.

Metingen
“Bijkomstigheid is ook dat het bemonsteren van het water op één punt wordt gedaan en wel op de locatie van de kom, terwijl op de website voor het zwemwater er twee locaties worden aangegeven. Is het water in de kom slecht dan geldt dat ongezien ook voor het strandje ‘Vooroever Andijk’. We hebben al begrepen van het recreatieschap dat dát anders moet. Dat het strandje naast de kom apart bemonsterd moet worden. Blijft de kom ‘Vooroever Koopmanspolder’ over. We hebben begrepen dat het bestuur van het recreatieschap nog steeds hinkt op twee gedachten: wel of niet baggeren. En bij het laatste zou dat betekenen dat er mogelijk elders een nieuwe zwemlocatie wordt aangewezen. We gaan in ieder geval in gesprek want het zou zonde zijn als deze locatie wordt opgeheven. Maar dat er structureel iets gedaan moet worden is wel duidelijk! Het lijkt ons niet de bedoeling dat we in 2017 het eerste lustrum gaan vieren dat er niet gezwommen kan worden in dit deel van het
IJsselmeer.”

Toerisme
“Recreatie op deze locatie is sowieso belangrijk voor Andijk. niet alleen voor de eigen bevolking maar ook zeer zeker voor de toeristen die hier verblijven in het bungalowpark IJsselhof en op het vakantiepark Het Grootslag. Een andere locatie om te gaan zwemmen is dan ook geen optie voor de dorpsraad. Het hele gebied is daarop ingericht en er zijn tal van faciliteiten vóór en achter de dijk. Die verhuizen niet mee als er elders een zwemlocatie wordt ingericht. gebeurt dat toch dan impliceert dit ook dat er economische gevolgen ontstaan”, aldus Gerrit van Keulen van de dorpsraad. “Gaan we het ook meteen hebben over het toegankelijk maken van recreatiegebieden voor mensen met een beperking!”

Advertenties