Advertenties

Lees het landschap van de Grootslagpolder per fiets


Op zondag 17 juli start om 10.00 uur vanuit het Streekbos Paviljoen in Bovenkarspel een gratis fietsexcursie voor volwassenen. Een vrijwillige bijdrage voor IVN is uiteraard welkom.

IVN-gids Tjalling James vertelt onderweg over 800 jaar poldergeschiedenis van dijk  tot waterberging. Markante afstappunten: Vuurtoren De Ven Andijk, gemalen het Grootslag met het aquaduct en De Weelen. Neem drinken/eten mee voor deze twee uur durende tocht. Digitaal reserveren (maximaal 30 deelnemers) bij t.h.james@ivn-westfriesland.nl heeft voorkeur in verband met toezending fietsroutekaart. Anders telefoon 0228 542129.

Natuur- en landschapsinformatie
In de jaren ’70 is de ruilverkaveling het Grootslag uitgevoerd. De landbouwgronden en sloten van De Weelen achter Lutjebroek zijn grotendeels in de originele staat behouden gebleven. Het landschap verandert de laatste decennia steeds sneller. Wat is nog herkenbaar aan de eerste ontginning en wat is er veranderd en waarom? Er zijn meer wegen en fietspaden aangelegd die ook het oude landschap toegankelijker maken. Het belang van nieuwe waterbergingen en verkavelingpatronen tussen Enkhuizen en Andijk wordt toegelicht. De vogelrijkdom van deze streek is opvallend. Kiekendieven, grutto’s en aalscholvers zijn vogels van respectievelijk rietlanden, weiden en het IJsselmeer.

Advertenties