Advertenties

VN-Verdrag toegankelijkheid voor gehandicapten definitief

CnT_zTkXEAAYxVUHet heeft bijzonder lang geduurd voordat Nederland uiteindelijk het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking heeft geratificeerd. Het laat zich raden waarom. Maar vandaag, donderdag 14 juli is het verdrag definitief geworden en is er werk aan de winkel, en dat zelfs in letterlijke zin! Dat is veel belangrijker dan terug te kijken.

Want gemeenten in Nederland – dus ook de gemeente Medemblik – moeten de komende tijd plannen maken over hoe zij het VN-verdrag willen gaan toepassen. Plaatselijke organisaties van mensen met een beperking hebben daarbij ook een belangrijke rol, bijvoorbeeld de Gemeentelijke werkgroep toegankelijkheid. De Tweede Kamer sprak zich hierover als volgt uit:

‘Gemeenten moeten een integraal plan maken voor het hele sociale domein. Daarin beschrijft de gemeente hoe ze het VN-verdrag gaat uitvoeren binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Bij het opstellen van deze ‘lokale inclusieagenda’ moeten mensen met een beperking nauw worden betrokken.‘

Het gaat niet alleen over beleidsmatige aspecten van de gemeente,  maar ook over alle voorzieningen in stad of dorp. In de gemeente Medemblik zijn heel veel locaties niet toegankelijk, hebben restaurants geen invalidentoilet, zijn veel winkels en bedrijven niet toegankelijk of kunnen mensen met een rolstoel geen gebruik maken van de stoep. En dit is nog maar het begin!


Openbaar vervoer

imageBuurtbus 438

Onwil bij Provincie Noord-Holland en Connexxion
Dat er ook sprake is van onwil laat de Provincie Noord-Holland en Connexxion zien. Buurtbus 438, de nieuwe bussen dan wel te verstaan, zijn ingericht om ook mensen met een rolstoel te vervoeren (zie foto’s hieronder). Het was ook een van de uitgangspunten om tot de oprichting te komen van de buurtbusvereniging. Tijdens het overleg wat er was tussen Provincie en Connexxion en de dorpsraad is dit besproken. U begrijpt wellicht dat de schrijver dezes ingenomen was met deze reismogelijkheid…

image
Maar dat pakte anders uit toen eind 2015 de nieuwe bussen in gebruik werden genomen weigerde de Provincie het bestuur van de buurtbusvereniging toe te staan dat mensen met een rolstoel gebruik maken van deze bussen. En dat terwijl het bestuur en de vele vrijwilligers welwillend hiertegenover staan.

De Provincie gebruikt daarvoor tal van oneigenlijke argumenten.

De kwestie is afgelopen maandag door de dorpsraad voorgelegd aan wethouder Tigges van de gemeente Medemblik en de raad verwacht dat binnenkort mensen met een rolstoel gebruik kunnen maken van de aangepaste buurtbussen zoals dat afgesproken is.

Gerrit van Keulen

Advertenties