Advertenties

NHD: KPN wil toch een zendmast in Andijk

image 
Andijk | APB – KPN wil toch een zendmast in Andijk. Dat meldt nu ook het Noordhollands Dagblad. Het blijft voor de dorpsraad een raadsel: “Vorige maand werd wethouder Tigges nota bene door KPN ingelicht dat er nu goed bereik was in Andijk en dat er zelfs geen klachten meer waren en nu zegt KPN opeens dat er toch een zendmast komt en hoopt dat tegen het eind van het jaar de klachten over het slechte bereik dan zijn opgelost…”. aldus de dorpsraad.

Hoe het balletje kan rollen
Vandaag werd de dorpsraad gebeld door weer een ander bedrijf. Men had vernomen middels een nieuwsbrief dat er een zendmast moest worden geplaatst in Andijk en dat kon dit bedrijf doen zoals een ander bedrijf dat al eerder bij de gemeente Medemblik had gemeld en een aanvraag heeft ingediend. Uit het gesprek werd duidelijk hoe het wereldje van telecommunicatiebedrijven werkt, maar ook hoe KPN met informatie omgaat:

  • KPN wilde aanvankelijk in 2014 een zendmast plaatsen maar zag daarvan af op het laatste moment.
  • Toen de wethouder onlangs de raadscommissie informeerde dat KPN hem had gemeld dat er geen problemen meer waren met het bereik heeft de 
  • dorpsraad staande de commissievergadering de commissieleden geïnformeerd dat dit niet zo is, dat er nog steeds veel klachten zijn.
  • Omdat de dorpsraad geen stap verder is gekomen sinds deze kwestie werd behandeld in de
  • vaste Kamercommissie economische zaken pakt de dorpsraad de draad weer op,
  • metingen verricht in het dorp,
  • legt contacten met de Autoriteit Consument en Markt, en de
  • de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten,
  • treft voorbereidingen voor een groepsklacht en vraagt inwoners van Andijk de dorpsraad te machtigen om namens hen een klacht in te dienen bij de geschillencommissie…

“Afgelopen maandag vertelde wethouder Hans Tigges nogmaals aan de dorpsraad dat KPN hem had gemeld dat er geen problemen waren met het bereik, en dat er een bedrijf was die een zendmast wilde gaan plaatsen om het te verhuren aan providers, waaronder KPN. En nu gaat KPN zelf toch nog een mast plaatsen! Vreemd allemaal”

‘Nieuwsbrief telecommunicatiebdrijven’
”Toen we vandaag werden gebeld door weer een ander bedrijf werd het ons duidelijk dat de berichtgeving over de problemen in Andijk terecht is gekomen in een soort van nieuwsbrief voor telecommunicatiebedrijven, waarop KPN ongetwijfeld een abonnement heeft en ziet de bui al hangen dat wanneer zij geen gebruik meer maken van de in 2014  verleende vergunning de gemeente een ander bedrijf vergunning gaat verlenen. En dan heeft KPN het nakijken! Vandaar dat KPN nu alsnog een zendmast gaat plaatsen om de touwtjes in handen te blijven houden! Merkwaardig allemaal.”

‘Op onze qui-vive!’
”We moeten nu oppassen dat KPN wel een zendmast neerzet om plaatselijk de ‘machtspositie’ te behouden maar er vervolgens geen zenders in hangt! Dan hebben we er nog niks aan. Dat kan zomaar gebeuren en dan hebben andere bedrijven het nakijken! Maar ook de Andijkers! Daarom gaan we de klacht doorzetten bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten om al het mogelijke te doen en komen we daarin stevig terug op de gang van zaken door KPN!”

Excuses
”KPN zou nog wel de gemeente Medemblik, de wethouder en de raadscommissieleden excuses moeten aanbieden voor de …verkeerde informatie die men een maand geleden het gemeentebestuur verstrekte! Want dat is wel duidelijk, KPN heeft twee verhalen, waarvan er één totaal niet klopt!”, aldus Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk.

Chronologie


Jaar

Dorpsraad

KPN 1

KPN 2

2013 Dorpsraad krijgt klachten over slecht bereik GSM en gaat deze inventariseren
2013 Dorpsraad dient een klacht in bij KPN en voert nader overleg
2014 KPN is bereid een zendmast te plaatsen
2014 Samen met een onderaannemer (in dienst van KPN) wordt er naar een geschikte locatie gezocht. Die wordt gevonden aan de Kleiakker
2015 KPN dient bouwaanvraag in voor zendmast aan de Kleiakker
2015 Dorpsraad constateert dat KPN en de onderaannemer niets doen en trekt aan de bel

KPN geeft te kennen dat het afziet van plaatsing zendmast omdat er technische verbeteringen worden toegepast en zegt dat de kosten te hoog zijn in vergelijk met de opbrengst

2015 De dorpsraad schrijft brieven naar Kamerleden omdat een soortgelijke situatie zich voordoet aan de grens met Duitsland. Daar kan Andijk op inspelen. Een aantal Kamerleden zeggen toe het ‘geval Andijk’ mee te nemen in het overleg.

Er is overleg met raadslid Andrea van Langen van de VVD. Zij gaat vanuit de raad deze zaak bespreken.

Het gemeentebestuur wordt door de gemeenteraad opgedragen actie te ondernemen en er gaat een brief naar de vast Kamercommissie economische zaken die de kwestie bespreekt op 30 april.

Minister Kamp nodigt burgemeesters uit op het ministerie te komen om deze problemen op te lossen…
2016
16 juni

De dorpsraad gaat hiertegen in en informeert op haar beurt de commissie dat er nog steeds klachten zijn.

Raadslid Piet Ligthart (CDA) wil onderzoeken wat er waar is van al die klachten en schrijft daar een column over.

KPN informeert wethouder Tigges dat er geen problemen meer zijn met het bereik. De wethouder meldt dat aan de raadscommissie
2016
1-10 juli
De dorpsraad verricht metingen en treft voorbereidingen om een groepsklacht in te dienen bij de Geschillencommissie Telecommunicatie-diensten
2016
11 juli
Wethouder Tigges en dorpsraad Andijk hebben samen overleg:
– KPN zegt dat er geen problemen meer zijn met het bereik;
– een bedrijf wil een zendmast plaatsen en ruimte daarin verhuren aan providers
2016
12 juli
KPN meldt dat het alsnog een zendmast gaat plaatsen en hoopt dat tegen het eind van het jaar de problemen met het bereik zijn opgelost
2016
13 juli
Een ander bedrijf belt met de dorpsraad omdat het ook een zendmast wil plaatsen en vertelt en passant hoe het eraan toegaat in het wereld van telecommunicatie-bedrijven Ook het NHD meldt dat KPN een zendmast wil plaatsen aan de Kleiakker.

Stijn Wesselink van KPN hoopt dat de problemen eind van dit jaar zijn opgelost!

2016
14 juli
De dorpsraad gaat door met de voorbereidingen om in augustus een klacht in te dienen.

Wordt vervolgd

Advertenties