Advertenties

GSM-peilingen in Andijk brengt gebied slecht bereik in beeld

Foto 231330 
Foto 231333Andijk – De dorpsraad heeft in de afgelopen weken peilingen verricht met betrekking tot het GSM-bereik in Andijk. Aan de hand daarvan is een kaart ontstaan waarop met geel is aangeven waar geen of slecht bereik is. Deze peilingen werden gedaan aan de hand van klachten van inwoners van Andijk die dit meldden bij de dorpsraad.

Ontbrekende zendmast
Blauw is een schematische invulling van het bereik van de zendmast die gepland stond voor de Kleiakker. KPN haakte te elfder ure af nadat alles feitelijk in kannen en kruiken was. Nu die ontbreekt is het logisch dat er klachten zijn. Deze waarnemingen komen overeen met de dekkingskaarten van KPN voor wat de 4G, 3G en 2G netwerken aangaan. De overige providers (Tele2, T-Mobile, Vodaphone e.a.) tonen hetzelfde beeld.

Klacht indienen
De metingen worden gebruikt voor de groepsklacht die de dorpsraad in augustus gaat indienen. Heeft u ook slecht of geen bereik in Andijk, machtig de dorpsraad middels dit formulier om mede namens u een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten in Den Haag.

imageimageimage
De ‘witte vlekken’ geven indicatief het gebied aan waar slecht of geen bereik is in Andijk. Dat kan per dag verschillen wegens atmosferische invloeden maar ook door de capaciteiten van zogenaamde ‘cells’ die hier en daar geplaatst zijn.

image

Hierboven – als voorbeeld – de metingen op de Flamingolaan
Om 16:51 en 16:54 uur viel het signaal weg en daarna kwam het signaal wel weer terug maar bleef het in het rode vlak (slecht bereik dus).

Hieronder, metingen van het quadrant: Klamptweid-Beldersweg-Middenweg-Flamingolaan

Metingen collage
Hieronder meetpunten om het quadrant heen met daarbij aangegeven de kwaliteit van het signaal (zie legenda)

Foto 231337
Op drie plaatsen slaat de wijzer uit naar groen: in de bocht van de Flamingolaan, op de Klamptweid en op de hoek Beldersweg/Middenweg

Op de Beldersweg zelf is er geen ontvangst (geen netwerkbereik)

Advertenties