Advertenties

Raad akkoord met raadsvoorstel AZC


Wognum | APB – De gemeenteraad was gisteren verdeeld over een mogelijke AZC voor 300 personen binnen de gemeentegrenzen. Ook binnen de coalitie was er verdeeldheid over het raadsvoorstel. Drie van de vier raadsleden van Gemeentebelangen (GB) stemden tegen het voorstel en dat deden ook de fractieleden van de VVD en CU. Alle andere partijen stemden voor.

imageWáár het AZC moet komen was nu niet aan de orde; het ging gisterenavond over of  de raad met het voorstel kon instemmen. Of niet. Pas na de zomer komen gezamenlijke West-Friese gemeenten met een voorstel voor de locatie van een AZC in de regio. Het ligt in de bedoeling dat West-Friesland een AZC krijgt voor tenminste 300 personen.

Het debat wat er min of meer (interrupties) was richtte zich enigszins op de capaciteit van het AZC: klein- of grootschalig. Bij een kleinschalig opgezette AZC vallen de kosten relatief hoger uit. Het CDA is daar geen voorstander van terwijl de ChristenUnie dat wel is. Volgens het CU moet de menselijk maat het uitgangspunt zijn. Mark Raat gaf aan dat er op dit moment zo’n 15.000 bedden onbezet zijn in het land en dat het niet nodig is dat er in deze regio nog eens een AZC erbij komt. Portefeuillehouder Frank Streng zag dat anders: ‘Het kan zo omslaan en dan is een buffer noodzakelijk.”

Advertenties