Advertenties

Raad verdeeld over overschot van € 550.000 aan WMO-gelden

image  Wognum | APB – De raad was vanavond verdeeld over hoe de WMO wordt uitgevoerd nu er circa € 550.000,- is overgebleven over 2015. De motie van de fracties van GroenLinks, PvdA, BAMM, PW201 en PWF om eens te gaan kijken bij de buurgemeenten haalde het niet in de raad.

Met de motie beoogde de indieners dat er gekeken wordt bij Stede Broeck, Enkhuizen en Drechterland (SED-gemeenten). Professionals zouden hebben aangegeven dat de beoordeling van WMO-aanvragen in Medemblik strenger is dan in de SED-gemeenten. Voor de VVD, CU, D66, GB en het CDA was dat geen aanleiding om de motie te steunen waardoor het met 19 tegen en 6 voor werd verworpen.

De indieners wilden nagaan of het bij de SED-gemeenten anders aan toegaat dan in Medemblik. Dirk Kuipers (PvdA) zei hierover: “Een tekort is niet goed, maar zo groot overschot ook niet!” Door bij de buurgemeenten te kijken wilde men vaststellen waar het verschil ligt in soortgelijk gevallen.

ChristenUnie Silva Visser beschikte niet over de cijfers met betrekking tot de afwijzingen. Voor de CU zou dat een graadmeter zijn of het in Medemblik er anders aan toegaat dan in de SED-gemeenten.

Bamm, GroenLinks, PW2010. PWF en de PvdA stemden voor, CU, VVD, D66, GB en het CDA tegen.


Akkoord met afwijzing = verlies recht tot bezwaar

DRASCHLDDe Dorpsraad Andijk meldde dat met betrekking tot het aantal bezwaren de gemeente een bepaalde werkwijze hanteert bij de behandeling van de aanvragen.

In 2015 stelde de dorpsraad aan de wethouder Wmo vragen waar het recht was gebleven om bezwaar te maken als de aanvraag voor een voorziening werd afgewezen door de gemeente en de betrokkene wordt gevraagd akkoord te gaan met de afwijzing. “Wie akkoord gaat en daarvoor tekent verliest het recht om bezwaar te maken”, aldus Gerrit van Keulen van de dorpsraad

De dorpsraad kwam vorig jaar in contact met een aantal bewoners in Andijk die een WMO-voorziening hadden aangevraagd. Daarop vond dan een gesprek plaats met een medewerker van de gemeente. In dat gesprek werd aan het eind aangegeven dat men om allerlei redenen niet in aanmerking zou komen voor een voorziening.

De betrokkene werd vervolgens gevraagd of hij hiermee akkoord kon gaan en zo ja, of hij dan de aanvraag wilde intrekken. Dit alles zou dan worden opgenomen in het gespreksverslag dat naderhand werd opgemaakt en later ter ondertekening wordt toegezonden. De betrokkene moest dit dan tekenen en weer terugsturen.

Men gaf bij de dorpsraad aan dat voorheen een beschikking (besluit) werd toegezonden op een aanvraag waarin werd aangegeven dat de aanvraag is afgewezen en waarom het werd afgewezen. Ook werd er dan aangegeven hoe je eventueel bezwaar kon maken. Nu werd ervaren dat dit al in een gesprek wordt aangegeven.

Dé vraag die telkens terugkeerde was ook: “Waar is het recht gebleven om bezwaar te maken?”

“Deze vragen werden in 2015 voorgelegd aan de wethouder Wmo. In januari 2016 kwam de gemeente met aanpassingen in de informatiefolder.

Advertenties