Advertenties

Raad: Minder bemoeienis Provincie bij RO-zaken

image
Wognum | APB – Een meerderheid van de gemeenteraad was het een met een motie van het CDA waarin wordt de Provincie wordt aangegeven zich meer op hoofdpunten ruimtelijke orde-zaken te beoordelen en niet op allerlei details.

Arie Schouten, die namens het CDA de motie indiende kon de raad nog aangegeven dat een zelfde motie ook buiten de gemeente Medemblik wordt besproken en in een aantal gevallen is aangenomen.

VVD’er Jan de Vries wist voorbeelden te noemen waarin het kantje boord was voor zo ver het de honorering van de aanvraag aanging van gebouwen in de gemeente Medemblik. “Wij steunen de motie van harte. Bij de Provincie moeten ze zich nu maar eens bezighouden met hoofdzaken en niet met details.”

Wethouder Hans Tigges (D66) zag de motie als steun in de rug nu het gemeentelijk bestuur ook in regionaal verband bezig is met de bemoeienissen van de Provincie.

De motie met een meerderheid aan stemmen aangenomen.

Advertenties