Advertenties

CDA Medemblik stelt vragen over Gehandicaptenparkeerplaats en –parkeerkaart

imageWognum | APB – CDA Medemblik heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het gemeentelijk beleid met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaats (op kentekennummer) en EU-gehandicaptenparkeerkaart (op naam).

Wie een aanvraag indient moet ruim € 229 betalen aan legeskosten maar is er niet zeker van of de aanvraag ook wordt toegekend.  De aanvrager moet medisch gekeurd worden en aan de hand daarvan wordt bepaald of de aanvrager een parkeerplaats en/of een parkeerkaart krijgt toegewezen.

Het is nog niet zo lang geleden dat aan de behandeling van de aanvraag van een parkeerplaats en/of kaart voor gehandicapten geen kosten waren verbonden. Nu de aanvrager voor deze kosten gesteld wordt lijkt het alleszins redelijk dat bij afwijzing de € 229 wordt terugbetaald. Dat is niet het geval en daarom wil het CDA weten of het mogelijk is dat dit bedrag wordt terugbetaald bij afwijzing.

Daarnaast wil het CDA nog meer weten over deze voorzieningen. Hieronder de vragen van de fractie.

Een gehandicaptenparkeerplaats is geen Wmo-voorziening. Het college is bevoegd verkeersbesluiten te nemen op basis van de Wegenverkeerwet 1994 en het beleid wordt uitgevoerd door de afdeling Openbare ruimte.

In Medemblik wordt de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats echter in behandeling genomen door de afdeling WMO via een afspraak met het wijkteam en doorgestuurd naar de afdeling Openbare ruimte. De WMO adviseur krijgt het verkeersbesluit – of de afwijzing – en maakt de beschikking.

Op het moment van aanvraag moeten de leges € 227,40 (op de website staat overigens € 229,65) al voldaan worden. Dit wordt niet terugbetaald bij afwijzing.

Gehandicaptenparkeerplaats

1. Hoe vaak komt het gemiddeld per jaar voor, dat inwoners een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen?

2. Hoe vaak wordt dit jaarlijks afgewezen?

3. Kan een inwoner na afwijzing, bij gewijzigde omstandigheden opnieuw een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen en moet deze inwoner dan opnieuw de leges betalen?

4. Kan het proces van aanvraag gewijzigd worden waardoor er in een eerder stadium zicht is op toekenning of afwijzing en daarmee ook de leges verlaagd kunnen worden?

5. Voor alle WMO voorzieningen is er een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. De gehandicaptenparkeerplaats blijkt echter een aangelegenheid te zijn van Openbare Orde omdat het een verkeersbesluit is. Wordt er geen eigen bijdrage verlangd in geval van een gehandicaptenparkeerplaats?

Gehandicaptenparkeerkaart

Men kan een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij de afdeling Wmo. Wil men hiervoor in aanmerking komen dan vindt er altijd een medisch onderzoek door een onafhankelijk arts plaats. Deze arts wordt ingehuurd door de gemeente. Vervolgens worden er leges in rekening gebracht.

6. De leges voor het aanvragen van deze kaart staan gepubliceerd in de verordening. Zijn deze leges inclusief de kosten voor het medisch onderzoek?

7. Zo nee, wie betaalt de kosten voor het medisch onderzoek en wat zijn die kosten? 

8. Komt het voor dat een gehandicaptenparkeerkaart wordt aangevraagd en wordt afgewezen?

9. In de legesverordening is er teruggaaf mogelijk bij hoofdstuk “ Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning” maar teruggaaf wordt niet benoemd bij hoofdstuk “Algemene Dienstverlening” waar bijvoorbeeld ook verkeer en vervoer onder valt. Klopt deze conclusie?

10. Is terugbetaling van de leges mogelijk bij de afwijzing van een gehandicaptenparkeerkaart?

Het college heeft nog niet geantwoord.

Advertenties