Advertenties

Antwoorden op vragen over hondenbelasting VVD Medemblik


Wognum | APB – Waarom moeten hondenbezitter hondenbelasting betalen? En kattenbezitters geen kattenbelasting? Honden en katten schijten nu eenmaal overal en dat zou dan niet moeten leiden tot onderscheid… En neem bijvoorbeeld eens paarden. In de regel kan geen hond, laat staan een kat tegen zo’n hoop op poepen, maar ook paardenbezitters betalen geen paardenbelasting terwijl de vijgen om je oren vliegen als je met je fiets, brommer of auto er doorheen rijdt.

De hondenbelasting is ooit ingevoerd om het gebruik van trekhonden (hondenkarren) in de vorige eeuw te reguleren. Het gebruik van honden om karren te trekken behoort allang tot het verleden maar niet de belasting die wordt geheven op het bezit van honden. Het is een manier voor gemeenten om de burger-met-hond nog even extra belasting te laten betalen, zonder dat daar wat tegenover staat, want het is geen doelbelasting. Dat wil zeggen een gemeente hoeft geen tegenprestatie te leveren zoals bij motorijtuigenbelasting wel het geval is. De gemeente kan dat doen op grond van een artikel in de Gemeentewet. Kan dat doen maar is dat niet verplicht!

Het geld gaat in de regel naar de pot algemene middelen. Zo ook in de gemeente Medemblik. Het is extra inkomsten voor de gemeente en die kan ermee doen wat het wil.

Steeds meer gemeenten schaffen deze vorm van belasting af. In veel gevallen omdat het weinig oplevert, want om deze belasting te innen moeten kosten worden gemaakt. Maar ook omdat men het niet meer van deze tijd vindt of omdat de feitelijke overlast door allerlei maatregelen zodanig is teruggedraaid dat het niet redelijk meer te noemen is dat de belasting alsnog wordt geheven.

De VVD Medemblik heeft vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Medemblik en inmiddels heeft het college daarop geantwoord. U leest het hieronder.

In de beantwoording van de vragen over hondenbelasting geeft u aan dat de € 185.000 die binnenkomt aan hondenbelasting daadwerkelijk is uitgegeven aan een integrale benadering. Verderop in de beantwoording geeft u aan dat er in juni een plan komt (IBOR) voor Integraal Beheer van de Openbare Ruimte. Dat roept bij ons de volgende vervolgvragen op:

1. Heeft u voor € 185.000 een plan gemaakt? Of heeft u er gericht op straat hondenpoep mee opgeruimd? Of beide?
antwoord Hondenbelasting is geen doelbelasting. De baten van hondenbelasting vervallen in de algemene middelen. De lasten van: controle, handhaving, voorzieningen, klachtenafhandelingen, groenvoorzieningen en legen van afvalbakken komen ook ten laste van de algemene middelen. Daarnaast hebben wij het plan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) in concept gereed. Hierin wordt o.a. het opruimen van hondenpoep behandeld.

2. Met welk deel van het bedrag is hondenpoep opgeruimd?
antwoord Er is niet specifiek te maken welk deel van het bedrag wordt besteed aan het opruimen van hondenpoep. Door middel van een integrale benadering van de werkzaamheden door de programma’s heen wordt een deel van het geld onder andere uitgegeven aan controle, handhaving, voorzieningen, klachtenafhandeling, groenvoorziening en legen van afvalbakken incl. hondenpoep. De inschatting van deze kosten zijn circa € 65.000

3. Welk deel van het geld is besteed aan een integraal plan?
antwoord Door de afdelingen Openbare Ruimte en Buitendienst is gewerkt aan de nieuwe werkwijze Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Hiervoor is niet specifiek budget van de hondenbelasting gebruikt. De kosten zijn integraal uit de beheerbudgetten gedekt.

4. Welk deel is in de pot groenonderhoud gegaan?
antwoord We hebben niet specifiek extra middelen hiervoor toegevoegd aan groenonderhoud, maar de taakstelling is hier reeds onderdeel van. Zie ook het antwoord op vraag 1. Hondenbelasting is geen doelbelasting. De baten van hondenbelasting vervallen in de algemene middelen. De lasten van: controle, handhaving, voorzieningen, klachtenafhandelingen, groenvoorz

Advertenties