Advertenties

Vraag een mantelzorgcompliment aan

Het college van B&W van de gemeente Medemblik heeft bijzondere waardering voor de mantelzorgers die langdurig en intensief -en vaak onzichtbaar- een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen.

Daarom is besloten om de inzet van de mantelzorgers ook in 2016 te waarderen met een mantelzorgcompliment. Die bestaat uit een tegemoetkoming voor de mantelzorger van € 100 en, als u dat wilt, een lunch voor 2 personen.

Meer informatie en aanvragen

U kunt het mantelzorgcompliment voor uw mantelzorger aanvragen door het invullen en inzenden van een aanvraagformulier. Meer informatie en het aanvraagformulier zijn te vinden op deze site. Ook kunt u een aanvraagformulier en meer informatie ophalen bij de receptie van het gemeentehuis (gebouw Noord). De aanvraag moet uiterlijk op 31 december 2016 binnen zijn bij de gemeente Medemblik.

Het formulier is nu vereenvoudigd nadat de Dorpsraad Andijk vorig jaar hierover vragen stelde over een aantal specifieke vagen aan wethouder Harry Nederpelt.

Advertenties