Advertenties

Toezichttraject voor Wilgaerden afgesloten

imageEnkhuizen | APB – Woonzorggroep Wilgaerden wordt genoemd in de vandaag gepubliceerde lijst van 150 instellingen die zwak presteren/presteerden.

WIlgaerden is in de 4de categorie beland wat inhoudt dat het toezichttraject is afgesloten door de inspectie.

Dit betekent dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2016 de zorginstelling niet opnieuw vanuit het risicotoezicht bezoekt. Indien meldingen of andere signalen aanleiding geven voor toezicht, zal de inspectie opnieuw toezicht houden in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken.

In 2015 tikte de inspectie Wilgaerden op de vingers omdat de zorg die Sint Nicolaas in Enkhuizen bood, leidde tot risico’s op gezondheidsschade voor cliënten. “

Het rapport meldt onder meer: “De zorg die Sint Nicolaas biedt, voldoet niet aan acht normen. Om deze risico’s te beperken verwacht de inspectie dat de zorgaanbieder verbeteringen realiseert op de punten waar de geboden zorg niet aan de normen voldoet.”

Nu het bestuur maatregelen heeft getroffen vervalt de toezicht en is deze afgesloten.

Het rapport werd opgesteld en de maatregelen ingesteld na een bezoek van de inspectie aan Stichting Ouderzorg Wilgaerden, locatie Sint Nicolaas in Enkhuizen op 2 juli 2015.

Advertenties