Advertenties

Agenda gemeenteraadsvergadering 7 juli Gemeente Medemblik

berk2Wognum – Donderdag 7 juli wordt de laatste gemeenteraadsvergadering gehouden voor het zomerreces. De vergadering begint om 17:00 uur, om 18:30 is er een buffet voor de raadsleden waarna de vergadering wordt voortgezet.

Lidl Andijk
Tijdens deze vergadering wordt o.a. de uitbreiding van het parkeerterrein van Lidl behandeld, althans het staat als een hamerstuk op de agenda. Dat houdt in de regel in dat het met een hamerslag volstaat en wordt aangenomen, tenzij…

Door de uitbreiding ‘moet’ ook deze berk wijken …

De vergadering is openbaar en kan worden bijgewoond. Normaliter kan het ook via internet worden gevolgd maar de laatste paar keren was dat niet mogelijk. De vergadering is wel op kabel-tv te volgen..

A ALGEMEEN

Tijd: 17:00 tot 17:15

A.1 Opening/moment stilte

Tijd: 17:00 tot 17:01

A.2 Loting volgorde stemming

Tijd: 17:01 tot 17:02

A.3 Vaststelling agenda

Tijd: 17:02 tot 17:03

A.4 Ingekomen stukken en mededelingen

Tijd: 17:03 tot 17:04

A.5 Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 9 juni 2016 (IVR-16-04255) (IVR-16-04255 )

Tijd: 17:04 tot 17:05

A.6 Benoeming commissielid mw. E. Meester (PvdA)

Tijd: 17:05 tot 17:15

B HAMERSTUKKEN

Tijd: 17:15 tot 17:25

B.1 (gewijzigd) vaststellen bestemmingsplan “Herziening winkelcentrum de Boogerd” (IVR-16-04165) (IVR-16-04165)

Tijd: 17:15 tot 17:16
Portefeuillehouder: J. Tigges

B.2 Definitieve ‘Verklaring van geen bedenkingen’ ten behoeve van het uitbreiden van het parkeerterrein van de Lidl op het perceel Dijkgraaf Grootweg 32 in Andijk (IVR-16-04163) (IVR-16-04163)

Tijd: 16:16 tot 17:17
Portefeuillehouder: J. Tigges

B.3 Waterplan Enkhuizen-Medemblik (IVR-16-04154) (IVR-16-04154)

Tijd: 17:17 tot 17:19
Portefeuillehouder: J. Tigges

B.4 Baggeren en saneren havens in de kern Medemblik (IVR-16-04184) (IVR-16-04184)

Tijd: 17:19 tot 17:21
Portefeuillehouder: J. Tigges

B.5 Rekenkamerrapport toerisme (IVR-16-04202) (IVR-16-04202)

Tijd: 17:21 tot 17:23

B.6 Vernieuwing begroting en verantwoording (IVR-16-04168) (IVR-16-04168)

Tijd: 17:23 tot 17:25
Portefeuillehouder: H. Nederpelt

C BESPREEKSTUKKEN

Tijd: 17:25 tot 21:10

C.1 Kadernota opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders (IVR-16-04214) (IVR-16-04214)

Tijd: 17:25 tot 18:10
Portefeuillehouder: F. Streng

C.2 Kaderstellende notitie SEW-terrein Nibbixwoud (IVR-16-04210) (IVR-16-04210)

Tijd: 18:10 tot 18:30
Portefeuillehouder: J. Tigges

C.2.0 PAUZE Tijd: 18:30 tot 19:00

C.3 Vaststelling kaderstellende notitie DEK-terrein Medemblik (IVR-1604211) (IVR-16-04211)

Tijd: 19:00 tot 19:30
Portefeuillehouder: J. Tigges

C.4 Kaderbrief 2017 (IVR-16-04170) (IVR-16-04170)

C.5 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (IVR-16-04022) (IVR-16-04022)

Tijd: 20:10 tot 20:30
Portefeuillehouder: J. Fit

C.6 Jaarstukken 2015 en advies auditcommissie

Tijd: 20:30 tot 21:10

D ALGEMEEN

Tijd: 21:10 tot 21:45

D.1 Begrotingswijzigingen (IVR-16-04293) (IVR-16-04293)

Tijd: 21:10 tot 21:15

D.2 Moties Vreemd aan de orde van de dag

Tijd: 21:15 tot 21:45

D.3 Sluiting

Tijd: 21:45 tot 21:45

Advertenties