Advertenties

Dorpsraad gaat slecht GSM-bereik voorleggen aan Geschillencommissie Telecommunicatiediensten


Andijk | APB – De Dorpsraad Andijk gaat de klachten over het slecht GSM-bereik in Andijk voorleggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten in Den Haag. De dorpsraad heeft het voornemen een zogeheten ‘groepsklacht’ in te dienen. Dit houdt in dat de dorpsraad namens Andijkers die slecht GSM-bereik hebben een klacht gaat indienen.

De juridische afdeling van de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten gaat vervolgens de groepsklacht beoordelen of het als zodanig kan worden behandeld en als dat het geval is dan zal de commissie zich over deze zaak buigen waarbij partijen (dorpsraad en de providers) worden gehoord.

De dorpsraad gaat onder meer inbrengen dat KPN aanvankelijk het plan had een extra zendmast te plaatsen aan de Kleiakker in Andijk maar daar uiteindelijk van af zag. Ondanks dat KPN aangaf dat het allerlei technische aanpassingen zou gaan uitvoeren blijven de klachten onveranderd bestaan.

Met het indienen van deze klachten wil de dorpsraad beogen dat KPN alsnog en binnen afzienbare tijd een extra zendmast gaat plaatsen of andere technische verbeteringen uitvoert om een eind te maken aan de aanhoudende klachten die er zijn.

Formulier
Om tot een groepsklacht te komen moeten Andijkers de dorpsraad machtigen namens hen op te treden. Dat kan alleen door het invullen van dit formulier. Het is daarbij belangrijk dat iedereen, ook als het gaat om meerdere GSM’s per huishouden, een formulier invult en deze naar de dorpsraad stuurt.

Aanzienlijke groep
In het verleden hebben tientallen Andijkers zich gemeld bij de dorpsraad met de mededeling dat zij klachten hebben en nu is het zaak dat iedereen die klachten heeft over het bereik het formulier invult. Pas als er sprake is van een aanzienlijke groep mensen die over het GSM-bereik klaagt kan een groepsklacht worden ingediend.

Vraag familie en vrienden of ze ook problemen hebben met het GSM-bereik in Andijk en wijs ze dan op het machtigen van van de dorpsraad om mede namens hen een groepsklacht in te dienen.

Buiten Andijk woonachtig?
Ook mensen die buiten Andijk wonen maar hier met grote regelmaat komen of werken én ook problemen hebben met het GSM-bereik kunnen een machtigingsformulier invullen!

De machtigingen moeten voor 1 augustus zijn ingediend bij de dorpsraad.Om het formulier in te vullen hoeft men niet in te loggen o.i.d.

Advertenties