Advertenties

Ontwerpfestival Toekomst voor jong en oud in Andijk Centrum

image
Op vrijdag 24 juni werd het Ontwerpfestival in Andijk gehouden. Hierop kwamen zo’n 120, veelal tachtigplussende inwoners van Andijk af. Zij kregen de kans om mee te praten over de gewenste ontwikkelingen op het terrein waar thans Sorghvliet is gevestigd. Ook de Dorpsraad Andijk was vertegenwoordigd.

Vanavond om 19:30 uur worden de ideeën gepresenteerd in zorgcentrum Sorghvliet. iedereen is ook dan weer van harte welkom.

Opvallend was dat veel Andijkers de conclusie al hadden getrokken dat “de plannen wel klaar zouden liggen en er gesloopt en vervolgens nieuw gebouwd zou worden en dat er voor de vorm mocht worden meegepraat” en dat een aantal deelnemers met een gezonde dosis scepsis aan de workshops begon.

Echter, de workshop die ondergetekende heeft bijgewoond was interessant te noemen. Met een groep betrokken mensen kom je tot mooie ideeën. Zo werd er aan ons tafeltje geopperd dat er veel meer kansen liggen in de directe omgeving van Sorghvliet die wat ons betreft bij de plannen getrokken kunnen worden. Denk hierbij aan een deel van de Asoniavelden, Dorpshuis Het Centrum, Cafe Het Wapen van Andijk, het verkrotte woonhuis waar de benzinepomp van Marees was gevestigd, het plein naast het voormalige gemeentehuis en de voormalige Bondsspaarbank. Allemaal zwakkere punten in dit hele gebied en een uitgelezen kans om een daadwerkelijk centrum voor iedereen te kunnen creëren in het hart van het dorp.

Met beschutte woonhofjes voor senioren, appartementen voor mensen die intensieve zorg nodig hebben zowel jong als oud, sociaal maatschappelijke voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken zoals een restaurant, kapper, huisarts, diverse vormen van therapie, een apotheek, een vrij toegankelijke dorpstuin enzovoorts.

Verder zijn mensen huiverig voor hoogbouw, liever ziet men bebouwing in dorpse vorm. Hiertoe heeft een Andijker architectenbureau al eens een vrijblijvende visie gegeven waarbij de dorpse waarden en veel groen de boventoon voerden. Niet voor niets kreeg onze schets naar de toekomst de titel Lief plekje groen. Opvallend was dat er veel min of meer dezelfde ideeën waren bij de diverse werkgroepjes, die kunnen dus worden vertaald als duidelijke wensen.

Dinsdagavond wordt er een samenvatting van alle geleverde input gegeven. We zijn daar zeker aanwezig om te zien hoe de visie van zo’n 120 Andijkers is samengevat in een leidraad naar een toekomstig dorpshart waar je trots op kunt zijn.

Dorpsraad Andijk

Advertenties