Advertenties

Andijk: Nieuw plan Sorghvliet / Sorghvlietlaan enthousiast ontvangen

image
Ank van Beckhoven van IS Maatwerk, het bedrijf dat het ontwerpfestival organiseerde, bespreekt diverse details van het uiteindelijke plan wat vanavond is gepresenteerd. Hieronder het totale plan met zelfs een uitstapje naar de hoek Kleingouw – Middenweg.

image
Andijk | DRA – Zo rond de 100 aanwezigen waren getuige van de plannen die vanavond werden gepresenteerd voor het nieuwe Sorghvliet nadat wellicht dezelfde mensen afgelopen vrijdag meehielpen daar vorm te geven. Met veel enthousiasme werden deze plannen onthaald. Maar het is in dit stadium nog een voorstel aan de Woningstichting Het Grootslag en De Omring.

image
We kunnen natuurlijk precies uit de doeken doen wat de tekening voorstelt maar dat is aan de Woningstichting Het Grootslag, De Omring en andere betrokken partijen. De ploeg die vanaf afgelopen vrijdag tot aan vandaag heeft gewerkt aan de uitwerking van de ideeën die Andijkers hebben aangedragen is erin geslaagd zoveel mogelijk daarvan in het uiteindelijke plan op te nemen.image
De avond werd geopend door Hans Kröger, directeur van Woningstichting Het Grootslag en werd bijgewoond door wethouder Joset Fit van de gemeente Medemblik. Uiteraard was de Dorpsraad Andijk ook aanwezig, maar ook bestuursleden van ouderenbonden, cliëntenraad, enzovoorts. Ook oud-burgemeester van de voormalige gemeente Andijk,  Astrid Streumer en raadslid Els van den Bosch (CDA) woonden de avond bijimage
Op een vlotte en heldere wijze werden de stappen doorgenomen die de organisatie heeft gezet om tot dit plan te komen. Hans Kröger kon niet garanderen of het plan exact wordt overgenomen want uiteindelijk moet er naar allerlei factoren gekeken worden maar zegde wel toe dat het zoveel als mogelijk de ideeën in stand worden gehouden omdat dit plan feitelijk afkomstig is van de inwoners van Andijk en dat het daardoor een breed draagvlak heeft. Dat is belangrijk want de volgende stap die de woningstichting gaat nemen is richting het college van burgemeester en wethouders en de politiek.image
Het plan worden in delen uitgevoerd omdat men van mening is dat de huidige bewoners maar één keer moeten verhuizen en dat is op het moment dat de nieuwbouw voor De Omring gerealiseerd wordt. Ook zijn er elementen in het plan die wellicht door andere partijen gebouwd gaan worden zoals woningen op de hoek Kleingouw – Middenweg, het deel waar nu Marees zijn oude pompstation heeft staan en het voormalige bankgebouw wat nu in gebruik is door de gemeente Medemblik.
image
Het plan bestaat eigenlijk uit 9 punten die we hier kort noemen:

  1. Burgerkracht – Mensen zijn de pijlers onder deze visie. Belangrijk is dat bewoners nauw betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling van het nieuwe Sorghvliet;
  2. Toegankelijkheid – De brug bij de Keizerskroon blijft problematisch voor veel mensen om de huisarts en fysiotherapeut te bereiken. Ook goed openbaar vervoer is een eis voor zelfstandigheid. En het aanbieden van bepaalde gemeentelijke producten zou lokaal een mogelijkheid zijn;
  3. Sociaal hart – Een bundeling van voorzieningen in een multifunctionele ruimte waar plek is voor bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, consultatiebureau. fysiotherapie, film,muziek. restaurant, fitness voor ouderen en nadere initiatieven voor een door buurtbewoners;
  4. Buiten zijn is op veel manier vorm te geven, bijvoorbeeld oor woningen met een balkon, iets wat nu gemist wordt door bewoners van Sorghvliet. Ruimte voor gemeenschappelijke (moes)ruinen, behoud van bomen en een relatie met de vijver. Zo ontstaat een aantrekkelijke omgevingstuin om veilig te wandelen en te spelen, een plek waar jon en oud elkaar ontmoeten;
  5. Mis van mensen met een plaats voor jong en oud en voor mensen die zorg nodig hebben en mensen die dat (nog) niet nodig hebben;
  6. Ontmoeten speelt een rol in alle voorgaande punten een rol. Hier is het op een bijzondere manier vormgegeven door de buitenruimte van Beschermd Wonen bijvoorbeeld via een lage heg te laten overgaan in het tuingebied rond de woningen. Zo maken ook ouderen met dementie deel uit van de veilige omgeving en de buurt;
  7. Woonvariatie, waar afhankelijk van behoefte en initiatief plaats is voor sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen, koopwoningen en erfdelers die apart wonen en elkaar helpen met bijvoorbeeld de tuin, klusjes in en om het huis, begeleiding en vervoer;
  8. Slopen of niet? Het gedeelte van de inleunwoningen blijft! Door sloop van het verzorgingshuisdeel kunnen veel meer bewoners genieten van het zicht op de vijver;
  9. Hofjes zijn veel genoemd als een vorm van wonen waarbij het gemakkelijk is om veiligheid, betrokkenheid en burenhulp te organiseren.

Dorpsraad Andijk

Advertenties