Advertenties

Hoeveel verdachten zijn er in de gemeente Medemblik? En hoeveel misdrijven zijn er gepleegd?

imageHeb jij je man of vriend altijd al een grote boef gevonden dan is de kans toch nog groot genoeg dat hij niet behoort tot de groep van 63 verdachten in 2014 in Andijk of de 47 in 2015. Dat zijn de misdaadcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vandaag zijn gepubliceerd.

Volgens cijfers van het CBS telde de gemeente Medemblik (als plaats dan) 360 verdachten in 2014. Een jaar later is het aantal gedaald naar 270. Omgerekend naar het aantal inwoners betekent dit dat per 10.000 inwoners 96 verdachten in 2014 en 73 in 2015.

Misdrijven
Binnen de gemeentegrenzen werden in 2014 370 misdrijven gepleegd en in 2015 270.  Per saldo zijn de meeste misdrijven ‘vermogensmisdrijven’ 110 – 2014 tegen 90 2015), gevolgd door geweldsmisdrijven (110 tegen 70) en verkeersdelicten (80 tegen 70). Dan volgen vernielingen en misdrijven gericht tegen de openbare orde (60/40). Drugsmisdrijven (20/20) staan op een na de laatste plaats en de rijs wordt afgesloten door verboden bezit van vuurwapens (10/10).

Wilt uw weten of de buurgemeenten veiliger zijn of niet dan kunt u terecht op de site van de NOS die middels kaarten en grafieken alles nog een keer in beeld brengt! We kunnen alvast aangeven dat de meeste misdrijven en verdachten in Den Helder worden gepleegd. IN West-Friesland Oost zijn dat de steden…

In Den Haag wonen de meeste verdachten van het land, en daarmee bedoelen we niet de kabinetsleden…

Advertenties