Advertenties

Ontwerpfestival in Andijk. Hoe wilt u uw toekomst vormgegeven zien? | Uitslag enquête “Sorghvlietplannen”

image
ANDIJK – De Dorpsraad Andijk heeft vorige week overleg gevoerd met de organisator van het Ontwerpfestival “Toekomst voor jong en oud in Andijk Centrum”. Vanmiddag volgt een gesprek met de woningstichting ‘Het Grootslag’. Dit “festival” vindt plaats op vrijdagmiddag 24 juni in Sorghvliet. Verwacht hier geen muzikanten, artiesten en straattheater! Nee, het gaat hier om een veel serieuzere aangelegenheid.

Woonzorgcentrum Sorghvliet bestaat uit een 25 jaar oud complex wat deels eigendom is van Woningstichting Het Grootslag en deels van de Omring. Laatstgenoemde wil af van haar deel van het complex en denkt aan nieuwbouw waar in 32 appartementen gespecialiseerde psychogeriatrische zorg wordt aangeboden.

Ook de drie blokken met jongerenwoningen staan op de nominatie om te worden gesloopt. Vragen die onmiddellijk bij de dorpsraad opkomen zijn; hoe zit het met de behoefte aan senioren/ouderenwoningen en die aan jongerenwoningen? Al jaren wordt gesignaleerd dat jongeren van het dorp vertrekken om elders een woning te betrekken en dat ons Andijker inwonerbestand aan het vergrijzen is. Is er voldoende behoefte aan een psychogeriatrisch zorgcentrum in Andijk? Wat gaat er gebeuren met het bestaande pand? Wordt dit gesloopt of kan het worden hergebruikt?

Het is vrij uniek te noemen dat al helemaal in het voortraject van de ontwikkeling van een gebiedsvisie aan de Andijkers wordt gevraagd wat zij vinden en verwachten van een dergelijk project. En daarom dus dit festival. Dat begint om 15.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Er zijn verschillende workshops, presentaties en een wandeling door de directe omgeving. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de woningstichting Het Grootslag, De Omring, Gemeente Medemblik e.e., en is voor iedereen te bezoeken en het is niet nodig om het volledige programma te volgen.

Wilt u uw reactie kwijt en/of meer informatie, of het programma ontvangen? Stuurt u dan een mailtje naar info@dorpsraadandijk.nl en wij sturen u graag de flyer toe.


image
Vooruitlopend op het “Ontwerpfestival” van komende vrijdag heeft de Dorpsraad Andijk een enquête gehouden over dit onderwerp. Uit deze enquête blijkt dat 66% van de ondervraagden het een goed plan vindt maar dat een kleine meerderheid (55.6%)vindt dat het huidig gebouw moet blijven staan in aangepaste vorm en zo nodig moet worden uitgebreid,

Afbeelding1Afbeelding2

image
Ruim 2/3 (66.7%) van de deelnemers aan het Panel van Andijk vindt dat nieuwe woningen/appartementen voor jongeren elders in het dorp moeten worden gebouwd en wel in bestaande wijken en op een kleinschalig niveau (61.1%).

Afbeelding3Afbeelding4

Of men ook op het Ontwerpfestival komt zijn de meningen bijna gelijkmatig verdeeld: 38.9% zegt niet te komen, 27.8% wel en 33.3% weet dat nog niet of heeft geen mening.Afbeelding5image
Hoewel de vragenlijst ook is uitgezet onder jongeren zijn uit die groep geen reacties binnengekomen. Het merendeel dat wel reageerde valt in de leeftijdscategorie 50+ en is vrouw 55.6%

Afbeelding6Afbeelding7

Foto’s en beeldmateriaal © C.A.P. Andijk

De enquête wordt gehouden onder twee groepen van elk circa 40 deelnemers. De samenstelling bestaat uit evenveel mannen als vrouwen en de deelnemers wonen verspreid over het dorp.
De uitslag geeft een indicatie.

Advertenties