Advertenties

Schriftelijke vragen Progressief West Friesland over het functioneren van WerkSaam

image
Wognum – De PWF-fractie in de gemeenteraad van de gemeente Medemblik heeft schriftelijke vragen ingediend over de positie van bijstandsgerechtigden.

Achtergrond: WerkSaam was eerst een sociale werkplaats voor mensen met een beperking. Deze mensen hebben een CAO. Na 2015 is er geen nieuwe instroom van SW ers geweest en zijn bijstandsgerechtigden te werk gesteld zonder loon, maar met behoud uitkering. Sinds 2016 is WerkSaam een reïntegratiebedrijf geworden. Dit is landelijk ook in opkomst. Men biedt bijstandsgerechtigden aan op de arbeidsmarkt. Voor de SW mensen is dit akkoord, zij hebben nog een cao.

Voor de bijstandsgerechtigden is dit niet zo. Zij worden onder de minimum norm aangeboden, zodat de werkgever zeer goedkope arbeidskrachten heeft. Dit is uitbuiten van de bijstandsgerechtigden. Zij worden aanbesteed onder de cao prijs.

Dit is oneigenlijke concurrentie met de gewone banen. Dit heet verdringing op de arbeidsmarkt..

Zij hebben geen werknemersrechten: ze kunnen niet vrij krijgen voor sollicitaties etc.

Zij hebben geen functioneringsgesprekken, hebben geen plan van aanpak in hun doelstelling. Krijgen geen maatwerk.

Nu is ook de flextensie ingevoerd bij WerkSaam: werkgevers hebben vacatures: via een uitzendbureau krijgen ze goedkope arbeidskrachten vanuit WerkSaam: Ze betalen dan 11,75 per uur en WerkSaam levert dan alle cao’s. De uitkeringsgerechtigden krijgen 1.50 per uur meer dan de bijstandsnorm en werken zonder cao. Als ze hierover klagen komt er korting op de uitkering: onder de tucht van de participatiewet.. De sancties hiervan is dat ze niet meer kunnen voldoen aan hun eerste levensbehoefte: huur betalen etc.

  1. Worden bijstandsgerechtigden geholpen met de flextensie om terug te komen naar de arbeidsmarkt?
  2. Wordt op deze manier betaald werk vernietigd: verdringing van de arbeidsmarkt?
  3. Er is verzet in deze groep bijstandsgerechtigden maar ze durven niet naar buiten te treden, uit angst voor korting uitkering? Is dit u bekend?
  4. Moet werken zonder loon niet gestopt worden? Ook al om de verhouding op

De arbeidsmarkt gezond te houden?

De gemeente Hoorn heeft de schoonmakers ontslagen van het gemeentehuis en leerwerkplekken genomen (erg veel goedkoper): PWF vindt dit verdringing van werk

Er is een regionaal arbeidsmarktbeleid platform opgericht vanuit 17 gemeenten in NHN. Hun doelstelling is

  • 1. Van werk naar werk
  • 2. School naar werk
  • 3. Uitkering naar werk.

Veel subsidies gaan hierheen: Via een werkgeversservicepunt wil men de doelstelling halen van 575 extra banen in NHN. Nu zijn er al 486 extra banen gecreëerd.

  • 1. Vindt dit plaats via verdringing van werk op de arbeidsmarkt, ?

Siem Zeilemaker, Pieter Koning

Advertenties