Advertenties

PWF: ‘Overschot WMO-gelden terug naar inwoners’

image
Progressief West Friesland wil het overschot van WMO gelden weer terug laten uitbetalen aan inwoners, die een eigen bijdrage hebben betaald in 2015 aan huishoudelijke hulp.

Als je een aanvraag doet bij de gemeente om begeleiding, dagopvang of HH hulp, dan moet je een eigen bijdrage betalen. Eind 2015 was er een geldoverschot bij de WMO. Wat is de oorzaak van dit overschot in de gem Medemblik? Is het meest zwarte scenario begroot in 2015 en op basis daarvan is er dan te hard bezuinigd?

Zijn er te hoge eigen bijdragen voor de zorg gevraagd? Mensen die het niet kunnen betalen, zeggen daarom nu zorg af. PWF vindt dat daar een eind aan moet komen.

De gemeente Medemblik zou haar eigen bijdrage beleid moeten her- overwegen. Als de eigen bijdrage te hoog zijn geweest, dan zou dat terug betaald moeten worden aan diegene die de te hoge bijdrage heeft betaald. PWF gaat een analyse eisen die antwoord geeft op deze vraag. We trekken aan de bel want mensen komen hulp en hulpmiddelen tekort ( zie de toeloop naar de eerste hulp van oudere mensen)

Maria Weeber
PWF Medemblik

Advertenties