Advertenties

Heijmans start met bouw van viaduct Houterweg – Verkeerssituatie Houterweg tijdelijk gewijzigd

image
De toekomstige N23 Westfrisiaweg kruist ten zuiden van Hoogkarspel de Houterweg tussen de Slimweg en de N506 ongelijkvloers. De Houterweg gaat daar namelijk met een viaduct over de nieuwe weg heen. Bouwbedrijf Heijmans begint nu met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van dit viaduct.

Gewijzigde verkeerssituatie Houterweg
Om ruimte te creëren voor de werkzaamheden, wordt het vrij liggende fietspad lang de Houterweg (tussen de Slimweg en de N506) vanaf dinsdag 24 mei tot en met eind 2017 afgesloten. Fietsers rijden dan tijdelijk over de hoofdrijbaan. Om de veiligheid van fietsers niet in gevaar te brengen, treft bouwbedrijf Heijmans snelheid remmende maatregelen. Zo worden er vier drempels op de Houterweg geplaatst, wordt de maximale snelheid verlaagd naar 30 km/u en komen er borden die de weggebruiker attenderen dat er fietsers op de rijbaan fietsen.

Het vrij liggende fietspad komt na de werkzaamheden weer terug: over het toekomstige viaduct wordt aan de oostzijde een vrij liggende fietsverbinding aangelegd.

Toekomstige werkzaamheden
De zettingsperiode, waarbij hopen zand de zachte veengrond in laten klinken, duurt tot eind 2016. Daarna kan Heijmans beginnen met de bouw van het viaduct. Eind 2017 is het viaduct gereed en rijdt het fietsverkeer over het nieuwe vrij liggende fietspad.

Meer informatie?
Vragen over de N23 Westfrisiaweg of uitvoering? Neemt u dan contact op met het servicepunt Wegen en Vaarwegen van de provincie Noord-Holland op telefoonnummer: 0800-0200600, of via e-mail op: servicepunt@noord-holland.nl.

Advertenties